Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Vätskebehandling enligt Svensk Standard – Wareneffekten satt i system

Det Skellefteåbaserade teknikutvecklingsföretaget Waren har satt effektivisering i system för att förbättra prestandan i energi- och klimattekniska system.
– Att uppnå effekt är att uppnå resultat, påminner företagets vd Anders Larsson, entreprenören och innovatören som ville lösa en gammal utmaning med hjälp av ny teknik.

Det finns inga standardlösningar som passar alla system – det är den stora utmaningen. Olika energi-, kyl- och värmeanläggningar beter sig olika beroende på hur de är installerade, hur väl systemen är dimensionerade i relation till verksamhetens behov och storlek, samt inte minst hur rena systemen är invändigt.
Med Waren som partner kan såväl fastighetsägare som stora industrier optimera sina anläggningar och spara stort.
– I en fastighet handlar energieffektivitet alltmer om att minska kostnader och miljöpåverkan, men inom industrin kan det vara viktigare att säkra produktionskapacitet, menar Anders Larsson. Vi har den teknik och den kunskap som behövs för att kunna möta båda på rätt plan med lösningar som passar för respektive verksamhetsbehov.

Insidan som räknas
Anders Larsson vill inte slänga sig med klyschor – men poängterar att det är insidan som räknas. För Waren innebär det att man vill göra kunderna mer måna om systemens insida, eftersom det i fråga om kyl- och värmesystem är en avgörande faktor för att uppnå en driftssäker funktion utan energiförluster – både idag och under många år framöver.
– Det handlar framförallt om att se till så att insidan hålls ren, fri från ämnen och partiklar som på sikt kan försämra prestandan och i värsta fall skada systemet, fortsätter Anders. Vi utvecklar målriktade lösningar för att behandla systemvätskor i energitekniska system för kyla och värme. Vi tillhandahåller anpassade, egenutvecklade koncept för olika kundgrupper, för att nå resultat beroende på systemets struktur och applikation. Definitionen av kundnytta varierar ju beroende på var kunderna finns och vilken typ av verksamhet de bedriver.
För att understryka kraften i kunderbjudandet har Waren skapat den så kallade Wareneffekten, som i korthet refererar till företagets förmåga att leverera lösningar med funktion och resultat. Samtidigt är miljön en vinnare på köpet.

Waren utökar
Produktutbudet inom Waren blir allt större, liksom arbetsfältet. Skellefteåföretaget har etablerat kontor i Stockholm, Dalarna och sneglar även på Göteborg. Efter att ha tecknat ramavtal med Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur, f d Värmek, Sveriges enda nationella inköpscentral inom försörjningsområdet och ”Årets utmärkta hållbara upphandlare” 2015 satsar Waren på att stärka sin position som leverantör av speciallösningar inta bara för fjärrvärmeverk, utan hela infrastruktursektorn.
– Fjärrvärme är fortfarande det ledande alternativet när det gäller hållbar uppvärmning, men det finns ett stort optimeringsbehov inom branschen. Vi har förfinat och gjort en teknik som har funnits länge mer förutsägbar och miljövänlig och på många håll behöver systemen ses över. Vi räknar med att få mycket att göra inom det här segmentet framöver, bekräftar Anders Larsson.
Ett annat tillväxtområde är effektiva kylsystem där behovet blir allt större, inte minst när det gäller stora offentliga miljöer som skolor, universitet och sjukhus. Waren har gedigen erfarenhet av optimering av kylsystem i sådana miljöer och förstärker raskt sin position även här.