Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Vättenpärla med nyföretagaranda

Vid Vätterns strand ligger Vadstena, en av Östergötlands ledande industrikommuner. För många kommer kanske detta som en överraskning. Vadstena är för många den lilla semesteridyllen med en mysig småstadsbebyggelse mellan stadens två stora – i dubbel bemärkelse – landmärken, slottet och klosterområdet.

Näringslivet består av mer än 600 företag med en bred och allsidig verksamhet. Ett flertal medelstora industrier, som arbetar över hela världen, har valt att förlägga sitt huvudkontor i Vadstena kommun. Med sitt läge, mitt i en av Sveriges bördigaste jordbruksbygder, finns naturligtvis också en mängd företag med matproduktion och lantbruk inom kommunen. Atmosfären präglas av en småföretagaranda där alla hjälper alla och service sätts i första hand.

För att stå väl rustade inför framtiden arbetar kommunen och näringslivet tillsammans inom ett antal områden där behovet av nyrekrytering är en av de viktigaste punkterna. Såväl inom industrin som inom den offentliga verksamheten kommer ett generationsskifte att ske under de kommande åren.

Stora delar av Vadstenas näringsliv, handel och besöksnäring samlas i en gemensam organisation – Vision Vadstena eller kortare Viva – liv på latin. Syftet med föreningen är att skapa nätverk och driva utveckling kring till exempel turism-, bostads- och rekryteringsfrågor. Viva fungerar också som en gemensam kontaktyta mot kommunen och driver tillsammans med Vadstena kommun både näringslivsfrågor och Vadstena framåt.

En turistström varje sommar på i storleksordningen 500 000 besökande gör också sitt till för det utbud som Vadstena kan erbjuda. Trots sin relativa litenhet finns ett mycket gott utbud av butiker och restauranger. Till skillnad mot många andra städer med en omfattande besöksnäring så är i princip allt dessutom öppet året runt.

2014 var ett bra år för Vadstena ur näringslivssynpunkt. I Företagarnas ranking “Årets företagarkommun” rankades Vadstena näst bäst i Östergötlands län med en 21:a plats i riket. Vad gäller nyetableringar är Vadstena bäst i Östergötland enligt NyföretagarCentrums ”Nyföretagarbarometer”, och antalet nya företag per tusen invånare ligger högre än riksgenomsnittet (Källa: Ekonomifakta).
Allt detta kan sammanfattas som ”Storhet i det lilla”. En stor upplevelse i det kompakta formatet!