Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Vätterhem energisparar: För miljö, ekonomi och våra hyresgäster

På åtta år har det kommunala bostadsbolaget Vätterhem sänkt sin totala energianvändning med 20,6 procent. – Dessutom från en relativt låg startnivå jämfört med många andra bostadsbolag, berättar Vätterhems teknikchef Torbjörn Lundgren. 
 
En viktig åtgärd för sänkningen är ett omfattande ventilationsprojektet på Råslätt. ?– Moderna fläktar har minskat energiåtgången med 40 procent. Över 130 nya aggregat i en investering på över 100 miljoner. 
Solceller på fastigheternas tak, intrimning av värme, fönsterbyten och tilläggsisolering av vindar har också bidragit till sänkningen. 
– Individuell varmvattendebitering har dessutom minskat förbrukningen med 25 procent. 
 
Nyproduktioner sänker snittet
Nu tar Vätterhem sikte på att sänka ytterligare 20 procent fram till 2023. Bland annat genom att överföra Råslättsmodellen till andra områden.  Vätterhems nyproduktioner blir också viktiga för att sänka den totala energianvändningen ?– Vi bygger in energismarthet redan från början, berättar Torbjörn. 
Och det är inte bara miljön som är vinnare: 
– Bättre inomhusluft och jämnare temperatur i lägenheterna kommer våra hyresgäster till godo, säger Torbjörn Lundgren.