Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Växa lokalt genom att arbeta globalt – en Skaraborgsmodell för internationell samverkan

Företag i Skaraborgsregionen gynnas sedan en längre tid av ett internationellt samarbete mellan Lidköpings kommun och Rockford i USA. Samarbetet grundades för tio år sedan för att hjälpa lokala företag att växa och utvecklas lokalt genom att verka globalt. Samverkansmodellen har breddats geografiskt för att involvera fler aktörer.

Små till medelstora företag vill liksom stora bolag också nå växande nyckelmarknader utanför Sveriges gränser. Deras resurser för det är dock begränsade och det anammade man tidigt inom Lidköpings kommun. Det blev startskottet för ett internationellt samarbete med en region i USA som liksom Skaraborgsregionen lever mycket på industri, men som också har många andra spännande näringar.
– Vi arbetar gränsöverskridande med företag inom alla tänkbara branscher. Företag inom allt från hydraulik till smyckesförsäljning har fått hjälp att vidga sitt kontaktnät och ökad exportförsäljning via vårt samarbete. Vi fokuserar mycket på nätverkande och bygger broar mellan våra svenska företag och potentiella partners i USA. Dessutom fokuserar vi mycket på studentutbyten som i sin tur bidrar till ett större intresse för utbildningar som finns i Skaraborgsregionen, samt stärker förtroendet för vår region, berättar Linnea Bengtsson, internationell affärsutvecklare.
Samarbetet startades 2006 och Linnea har varit med sedan 2008 och delar sin arbetstid mellan Rockford och Lidköping.
– Min uppgift är att bygga nätverk och vara en ambassadör för vår region. Det vi säljer är förtroende, nätverk och navigering på den amerikanska marknaden – och vi skapar grund för affärer mellan företag i regionerna. Sedan snart tre år tillbaka arbetar vi gemensamt på Skaraborgs nivå med vår USA-satsning och vi arbetar ständigt för att stärka arbetet för att nå fler kommuner i Skaraborgsregionen.

Ser fram emot nya samarbeten
Att arbeta internationellt är långsiktigt och det här samarbetssättet som syftar till lokal utveckling genom global samverkan fortsätter generera nya samarbeten. En viktig uppgift utöver nätverkande är att tydliggöra de legala och kulturella skillnaderna mellan Sverige och USA.
– Regelverket i USA är komplicerat och skiljer sig dessutom mellan olika stater. Det måste man vara medveten om vid en eventuell satsning på den amerikanska marknaden och det är en av många saker som vi kan hjälpa till med. Vi assisterar företag med att navigera på den amerikanska marknaden.
Linnea Bengtsson ser fram emot många nya spännande samarbeten framöver. Inte minst inom besöksnäringen som kan få ett uppsving med nya kontakter från USA. Linnea berättar bland annat om det lokala resebolaget Nybergs Buss som insett fördelarna med att locka amerikaner till Sverige och Skaraborg.
– Nybergs Buss har skapat ett upplevelsepaket med lokala värden som omfattar resmål som större researrangörer brukar bortse från, men som är väl värda ett besök. Vi hoppas på att få se fler sådana satsningar framöver.