Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Växande Älmhult

Älmhult växer stadigt i antal invånare. Det byggs nya bostäder, skolor och förskolor och flera andra infrastrukturs- och utvecklingsprojekt pågår. Flera företag vill expandera och bygga nytt. Nya företag vill etablera sig.

Växande Älmhult är en företagsförening som representerar och skapar bättre förutsättningar för Älmhults näringsliv. Föreningen ska underlätta företagandet utifrån medlemmarnas prioriterade behov och bidra till goda nätverk och nya affärsmöjligheter. Föreningen driver, utvecklar och påverkar samt kanaliserar frågor till rätt motpart. Växande Älmhult ska vara en stark gemensam röst för alla medlemmar. Ju fler medlemmar desto starkare röst och nya medlemmar är välkomna.

Aktuella frågor
Företagen söker kompetens vilket gynnas av ett större invånarantal och ett mer utvecklat upplägg för samverkan mellan skola och näringsliv. Företag som expanderar eller vill etablera sig behöver mark med färdig infrastruktur. Kommunens satsningar på näringslivet och smidighet i hantering och handläggning av företagsfrågor har stor betydelse. En god samverkan i näringslivet kan underlätta för nya affärer. Alla dessa frågor har Växande Älmhult en påverkande roll i just nu.