Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Växande isoleringsföretag är med och förändrar hela regioner

Driftskostnader är återkommande kostnader som alla fastighetsägare måste acceptera. Men det betyder inte att man måste acceptera onödigt höga kostnader, speciellt inte om det finns lösningar som kan kapa dem. Att isolera ledningar för både värme och kyla kan spara mycket mer än vad de flesta är medvetna om. Och det handlar inte bara om ekonomiska besparingar utan inte minst om en stor miljövinst mätt i stora mängder sparad energi.

Idag finns det bestämmelser för hur mycket energi en fastighet får förbruka och den gyllene regeln gäller: ju lägre förbrukning desto bättre miljövärden. Här kommer även mervärden som en lägre driftskostnad in, något som LGC Isolering kommunicerat under många år och som nu uppmärksammas allt mer inom hela fastighetsbranschen.

Tillväxt utöver all förväntan
Att isolera samt brandtäta rör och ledningar är ingen ny företeelse, men regelverket kring hur mycket som ska isoleras och vilka typer av ledningar som måste isoleras i moderna fastigheter har inte alltför många år på nacken.
– Något som många glömmer är att det är lika viktigt att isolera kalla ledningar, det vill säga ledningar som transporterar kyla, som varma ledningar. Det har en tydlig ekonomisk likväl som miljömässig aspekt eftersom kyla är mycket mer energikrävande att tillverka än värme, upplyser Lars-Göran Carlson, som grundade LGC Isolering för snart 20 år sedan.
Företaget har haft en tillväxt som Lars-Göran beskriver som utöver all förväntan, med kontinuerlig expansion och etableringar på fler orter med hjälp av engagerade partners som sedermera också blev delägare. LGC Isolering etablerades i Agunnaryd 1997 men flyttade snart huvudkontoret till Växjö. Dessförinnan hade man hunnit med ett förvärv i Karlskrona och några år efter det öppnades nya kontor i både Malmö och Helsingborg.
Verksamheten ser egentligen inga geografiska begränsningar, LGC Isolering kan med egna servicebilar snabbt ta sig till kunder över hela södra Sverige.

Projekt som förändrar regioner
LGC Isolering medverkar i många spännande projekt, ofta stora och lite mer avancerade samhällsbyggarprojekt som får en stor betydelse för den regionala utvecklingen.
Bland uppdragen finns bland annat VS- och ventilationsisoleringsarbeten för Imtech och brandskydd och ljudtätningar för Peab i de nybyggda fastigheterna IKEA Hubhult som ska bli IKEAs nya mötesplats på Hyllieområdet i Malmö. Det är ett framtidsprojekt med stor bärkraft som även lyfter LGC Isolering till nya höjder. LGC var också med under nybyggnationen av IKEAs varuhus i Älmhult.
Andra spännande uppdrag som redan färdigställts inkluderar installation av isolerade ventilationskanaler i Turning Torso och Emporia, samt ventilation och brandskydd i Växjö Lakers hemmaarena Vida Arena. Det sistnämnda är ett projekt som inspirerat till ytterligare ett framtidsprojekt där LGC Isolering ska vara med och utveckla ishockeyhallen Sunnerbohov i Ljungby.
– Vi är ofta delaktiga i projekt som på sikt kan förändra hela regioner. Vi lever på vårt goda rykte och vi är generellt kända för att leverera lösningar och koncept som är rätt från början. Vi vet att vi är kostnadseffektiva ur ett livscykelperspektiv och det är en betydande konkurrensfaktor tillsammans med vår unika kompetens och erfarenhet från några av södra Sveriges största projekt, säger Lars-Göran Carlson.