Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Växjö Energi satsar mot att bli helt fossilfria 2020

Den senaste investeringen i Sandviksverket, Växjö Energis kraftvärmeverk, var en av de största i kommunens historia och tog Europas grönaste stad ett steg närmare nollvisionen avseende miljöavtryck. Nu är Växjö Energi på väg mot nästa delmål då man satsar mot att bli helt fossilfria till 2020.

Om drygt ett år kommer det att vara avgjort: har Växjö Energi lyckats hålla ribban så högt som man fastställt många år tidigare? Det lokala energibolagets vd Erik Tellgren är övertygad om att Växjö Energi inte bara kommer att vara fossilfria – man kommer också att ta täten i hållbarhetsarbetet på en högre nivå.
– Växjö Energi kan redan inspirera andra energibolag, liksom Växjö kommun kan gå i täten bland kommuner som satsar på ett aktivt miljöarbete.

Samma uppdrag i 130 år
Växjö Energi har en lång tradition av att bidra till samhällets utveckling.
– Vi hyllar vardagen i vår nya devis. Växjö Energi är en del av växjöbornas vardag genom att tillhandahålla viktig infrastruktur som fjärrvärme, el och bredband. Tjänsterna baseras idag på toppmodern och välinvesterad teknik, men uppdraget att underlätta i vardagen har Växjö Energi haft i 130 år, säger Erik Tellgren.
Växjö var först i Sverige med att få ett allmänt elnät och belysning. Det var endast fem år efter de största publika elnäten installerats i London och New York. Det ger en indikation över hur Växjö redan då var framsynta, vilket man också firar nu 130 år senare.
I september tändes hundratals publika lampor för att fira jubileet och påminna om den avgörande tidpunkt då Växjö gick från de relativt opålitliga gamla oljelamporna till moderna elektriska ljus.

För alla som vill leverera samhällsnytta
Erik Tellgren började jobba på Växjö Energi för tre år sedan. Samhällsnyttan förenad med ett konkurrenskraftigt och prisvärt alternativ är det som driver Växjö Energi – och det var också mycket därför som Erik valde energibolaget som arbetsgivare.
– Alla som jobbar här är stolta över den infrastruktur som Växjö Energi har byggt upp. Att få ha förtroendet att vara en del av växjöbornas vardag, varje timme, varje dag, är ett stort uppdrag som vi tar på största allvar. Vi ska erbjuda högsta möjliga tillgänglighet och samtidigt vara en del av en hållbar framtid.
Växjö Energi behöver se över kompetensförsörjningen på lång sikt och har redan nu etablerat samarbeten runtom i kommunen för syftet. Alla som vill vara med och leverera samhällsnytta med stor miljöhänsyn är potentiella medarbetare i det kommunala energibolaget.