Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Växjö ger utrymme för utveckling enligt Willo

Kreativa människor som trivs och tar ansvar för den gemensamma utvecklingen har kännetecknat familjeföretaget Willo sedan det etablerades för snart 60 år sedan. Målsättningen är att fortsätta driva en inspirerande verksamhet med utrymme för utveckling under minst lika många år till.

Willo är ett välkänt namn inom skärande bearbetning. Speciellt kopplat till det mycket nischade området som kännetecknas av små, högklassiga och funktionskritiska detaljer. Ur det har Willo utvecklat de tre affärsgrenarna Medtech, Energy och Precision, som genom sina namn ger en bra inblick i vilken typ av detaljer det rör sig om.
– Vår affärsidé bygger på tillverkning av små, svåra detaljer med kritisk funktion. Det betyder att vi behöver mycket specialiserad kompetens som byggs upp kring ett brinnande intresse för hur tekniken fungerar och utvecklas, förklarar Bengt Swanström, vd och huvudägare Willo AB.

Vill inspirera ungdomar
För att driva utvecklingen och trygga ett växande kompetensbehov är Willo engagerade i det regionala nätverket GoTech, som ska bidra till att fler ungdomar intresserar sig för teknik och se den moderna industrin som en attraktiv arbetsplats. Föreningen Företagarna utnämnde även Bengt Swanström till Årets Företagare i Växjö 2014 bland annat baserat på engagemanget i GoTech.
– GoTech är ett bra exempel på hur vi, det vill säga ett kluster av tillverkande företag i Växjöregionen, tillsammans värnar om den långsiktiga kompetensförsörjningen, kommenterar Bengt Swanström.
Tack vare GoTechs arbete har det bland annat startats en eftergymnasial industrirelaterad utbildning i Växjö. Utbildningen erbjuder en fördjupning inom några för tillverkningsindustrin avgörande moment och områden som avancerad mätteknik, svetsning, el och kvalitetsarbete. Genom Gotech erbjuds stipendier till dem som går utbildningen. Willo i sin tur erbjuder ett antal traineeplatser varje år som hittills lett till ett antal anställningar varje år.

Tror på Växjö
Willo präglas av en egen filosofi som internt kallas för Willosofin. Den har sina rötter i hur verksamheten drevs redan då företaget grundandes 1956 av Willy Loeffel. Med sig från sitt hemland Schweiz hade Loeffel en unik entreprenörsanda, ny teknik och en kvalitetskänsla som än idag utgör Willos starkaste karaktärsdrag. Sedan 1995 ser Bengt Swanström till att företaget vidareutvecklas med rätt kompetens.
– Jag har haft många olika roller under mitt yrkesliv och har även arbetat mycket internationellt. Efter att ha bott i många olika delar av världen känns det skönt att få komma hem till Småland, till Växjö där vi har en enormt bra service och en mycket hög livskvalitet. Växjö är dessutom en mycket attraktiv kommun att driva och utveckla företag i.

I teknikens framkant
Willo kommer även fortsättningsvis att värna om regionens utveckling. Under 2015 byggs fabriken ut med cirka 2000 kvadratmeter, bland annat omfattande ett nytt renrum av ISO-klass 7. Med utökade möjligheter att packa och montera under sterila betingelser stärker Willo sin konkurrenskraft som leverantör inte minst inom Medtech, en mycket expansiv bransch som spås en stadig tillväxt under många år framöver.
Willo har planer på att utvecklas från 100 till 150 miljoner i omsättning och från 90 till 120 anställda. Ett antal spännande investeringar är på gång, men exakt vad de omfattar vill Bengt Swanström inte avslöja i dagsläget. Det kan dock konstateras att det blir ytterligare fokus på högkvalitativ produktion och vidareutveckling i teknikens absoluta framkant.