Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Växjö Lakers ska göra vinnande hockey

Idrott handlar om så mycket mer än själva utövandet. För en expanderande stad som Växjö betyder idrotten mycket ur flera perspektiv; på elitnivå engagerar och lockar den människor till staden och på juniornivå skapar den gemenskap och ökad delaktighet bland stadens invånare. För Växjö Lakers huvudtränare Sam Hallam är hockey så mycket mer än en sport – den utgör en hel livsstil och kännetecknas av samma kämparglöd som präglar alla framgångsrika företag på toppen.

Sam Hallam började coacha lag redan i 25-årsåldern. Han ser tydliga likheter mellan näringslivet och sporten; båda strävar efter hög måluppfyllelse där resultat utvärderas och strategier utvecklas baserat på det.
– Jag har dels haft tur, och dels arbetat väldigt hårt för att nå fram till dagens position som huvudtränare för ett av Sveriges främsta hockeylag, säger Hallam inledningsvis.
När han talar om att ha haft tur syftar Sam Hallam på all support han fått under åren som tränare för andra hockeylag. Det stöd han fått under årens lopp har format och utvecklat honom till den framåtsträvande ledartyp han är idag.
Samtidigt har Hallam alltid haft ett inre driv och en vilja att lyckas, något han visade prov på redan som assisterande tränare för Karlskoga, där han även själv spelat under många år.

Ambassadör för staden
Växjö Lakers framgångar har enligt Sam Hallam en tydlig inverkan på Växjö som tillväxtregion:
– Hockeyn är en av Sveriges mest populära sporter med väldigt många anhängare. Den involverar och inspirerar, och om vi kan göra bra ifrån oss så är det naturligtvis bra för Växjö. Laget fungerar som ambassadör för staden och våra resultat speglar troligtvis mångas intryck av Växjö.
Samtidigt är förmågan att attrahera unga spelare avgörande för hockeyns framtid i Sverige. Hallam fortsätter:
– Idrottens betydelse för barn och unga får aldrig underskattas. Ju bättre det går för Växjö Lakers desto starkare blir intresset bland våra juniorer. Vi har hittills sett att framgångar är mer eller mindre synonyma med större nybörjarkullar exempelvis.

Ska leverera goda resultat
Sam Hallam poängterar att han vill jobba långsiktigt för att stärka Lakers som varumärke och Växjö som stad.
– Jag trivs mycket bra i organisationen och delar samma värderingar. Vi ska sträva högt och vara en utmanare på global nivå. Det förväntas goda resultat och det ska vi leverera, säger Hallam.
Det är för övrigt något som även kännetecknar många företag i Växjö, där flertalet redan är världsledande inom sina nischer. Sam Hallam avslutar med ett framtidsperspektiv:
– Framgångar måste analyseras för att kunna användas för att uppnå fortsatt goda resultat. Det är samma regler inom idrotten som inom näringslivet. Det vi ska fokusera på inför kommande säsong är vilka faktorer som måste uppnås för att göra vinnande hockey. Jag vet att vi har det som krävs för att lyckas.