Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Växjö ska satsa på fler näringar

Anna Sjödahl, tidigare vd för Destination Småland, återvänder till Växjö kommun. Den här gången i rollen som näringslivschef. Hon är nu i full färd med att utveckla kommunens nya näringslivsstrategi tillsammans med kollegor i kommunkoncernen samt samarbetspartners inom näringslivet och akademin.

Den nya näringslivsstrategin har till syfte att tydliggöra och fokusera arbetet med tillväxt och attraktionskraft i kommunen och för att utveckla kommunen till en bra plats för företagande. För att skapa de bästa förutsättningarna för detta krävs ett grundligt lokalt engagemang, förståelse för företagandets villkor, tillgång till etableringsmark, satsningar på kommunal service och samverkan med företagen samt med företagsfrämjande aktörer, regionen, Linnéuniversitetet med flera.
– Att involvera alla typer av företag – stora som små – är oerhört viktigt för att vi ska lyckas med detta, säger Anna Sjödahl. Vi räknar med att ha en strategi att presentera till hösten 2019. Redan nu kan vi se ett antal framträdande områden i strategin, baserat på starka branscher i vår region och vilka förutsättningar som finns för fortsatt tillväxt inom dessa.

Mer destinationsutveckling framöver
Anna Sjödahl understryker att det är minst lika viktigt att belysa branscher som man ännu inte är framträdande inom – men som kan utvecklas med rätt förutsättningar.
– Växjö är en välkänd IT-stad med mycket kompetens på området och många starka företag. Vi vet att IT-företagen går bra och att det finns goda utvecklingsmöjligheter här. För att vi ska ha en fortsatt hållbar näringslivskultur så måste vi satsa på fler områden och branscher – till exempel besöksnäring och upplevelser. Då blir vi mindre sårbara i konjunktursvängarna.
Destinationsutveckling kommer alltså att bli mer framträdande i Växjös utvecklingsstrategi framöver. Det finns många värden att vidareutveckla – inte minst i form av Sveriges yngsta nationalpark Åsnen, som är en stor tillgång för hela regionen.
– Naturen är i sig en stor dragkraft för regionen, och för Växjös del kan vi göra en stark koppling mellan naturupplevelser och stadens rika utbud av kultur, restauranger och boende. Det finns mycket man kan göra för att paketera detta på sätt som skapar fler affärsmöjligheter för Växjö, menar Anna Sjödahl.
Affärsturism med möten, evenemang och konferenser är ytterligare ett spår kopplat till destinationsutvecklingsarbetet där Växjö redan idag är starka.

Växer inom logistik
Växjös näringsliv förknippas ofta med utveckling inom IT, trä- och möbelindustrierna. Ett annat område som Växjö är framträdande på är logistik. Det är ganska naturligt med tanke på läget mitt i Småland och södra Sverige – med närhet till Sveriges tre största städer och goda förbindelser med järnväg, landsväg och flyg.
– Det finns ett stort intresse för att etablera lager och e-handelsverksamhet här, bekräftar Anna Sjödahl. Den stora utmaningen är kanske inte att locka företag hit – utan snarare att hitta attraktiv mark och lokaler till alla. Här jobbar kommunen just nu med utvecklingen av ett nytt verksamhetsområde med bra läge som kan bli spännande för flera företag.