Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Växjö tar vara på ungas rätt till kulturupplevelser

I Växjö har alla barn och ungdomar tillgång till ett stort utbud av kulturaktiviteter. Det finns utvecklingsmöjligheter för den som vill spela något instrument, komponera, dansa, agera, måla, skapa eller fundera – grundinställningen är att alla får plats och att alla har rätt till rika kulturupplevelser.

Det är med en inkluderande värdegrund som Kulturskolan i Växjö driver sitt breda program. Organisationen har omdanats efter den omtalade kulturskoleutredningen, där just den inkluderande kulturskolan står i fokus och där den främsta ambitionen är att alla barn och unga ska få ta del av kulturaktiviteter.
Nu arbetar man i Växjö mot de mål som satts upp i kulturskoleutredningen, och för att samordna arbetet har en ny enhet bildats. Den nya enheten, Ungas fria tid, ska aktivt locka fler att delta i Kulturskolans olika aktiviteter. Det inkluderar även samarbete med exempelvis fritidsgårdar och fritidshem runtom i kommunen.
– Vi har nya målgrupper som ska nås och integreras i samhället och att använda kulturaktiviteter är ett effektivt verktyg för att göra det, menar Maria Brisvall, kulturskolechef i Växjö kommun, som tidigare varit lärare på Kulturskolan under drygt 15 års tid.

Något för alla
Den nya verksamheten inom Ungas fria tid är avgiftsfri för att fler ska få möjlighet att prova på nya aktiviteter inom de fyra prioriterade områden som projektet omfattar. Tillskottet ska integreras med den traditionella avgiftsbelagda kärnverksamheten som består av ett stort utbud av kurser inom allt från form och färg till musik och drama.
– Vi kommer även att utveckla utbudet med fler verksamhetsgrenar, fler aktiviteter och fler valmöjligheter. Det gör vi för att fler ska känna att vi på Kulturskolan har något som passar dem och deras intressen, betonar Maria Brisvall.
Ett bra exempel på hur arbetet ter sig i verkligheten är Studio 17, där barn och ungdomar som bor i stadsdelen Araby Växjö kan delta i olika kulturaktiviteter efter skolan. Allt är kostnadsfritt och upplägget har uppmärksammats i bland annat Lärarnas tidning som en bra modell för att öka intresset för kultur bland unga.

Tillvaratar rätt till kultur
På Kulturskolan i Växjö betraktas tillgodogörandet av kultur som en grundläggande rättighet för alla, oavsett intressen, färdigheter och bakgrund.
– Vi är mycket nöjda med resultatet av satsningen inom Studio 17. De nya satsningarna inom Ungas Fria Tid ligger fortfarande i startgroparna. Det satsas friskt och målet är att nå nya målgrupper och göra Kulturskolans verksamhet mer tillgänglig. Mycket nytt kommer att presenteras med start redan nu i höst, lovar Maria Brisvall.