Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Växjöbostäder vill göra Europas grönaste stad ännu grönare

Växjöbostäder vill vara med och utveckla Europas grönaste stad till en av Sveriges mest attraktiva bostadsorter. Växjö växer i rasande fart just nu, tillväxten är ca 1000 nya invånare per år och om det fortsätter i samma tempo har staden snart uppnått sin vision om 100 000 invånare. Men hur ska tillgången på attraktiva bostäder tryggas på ett sätt som dessutom är miljömässigt försvarsbart? Växjöbostäder har svaret.

Växjöbostäder är ett kommunägt bostadsbolag och har i uppdrag att erbjuda ett brett utbud av bostäder samt att bygga hållbart för framtiden. Växjöbostäders cirka 10 500 lägenheter, varav ungefär 2300 är studentlägenheter, är fördelade på de flesta av Växjös stadsdelar.

Bra utgångsläge med god beredskap
Under åren 2014 – 2016 färdigställer Växjöbostäder 325 nya hyresrätter och 19 ägarlägenheter fördelade över flera stadsdelar. Detta kommer bidra till att uppfylla kommunens vision om förtätning kring de sju sjöarna som omger staden.
– Växjö har en god planberedskap och har ett långsiktigt arbete med markanvisningar som gör det möjligt för staden att möta en ökad efterfrågan på bostäder, säger Maria Säterdal, vd för Växjöbostäder.
I dagsläget bygger Växjöbostäder bland annat 70 hyresrätter i kvarteret Minnet på Anteliigatan, 60 hyresrätter på Vallen vid Växjösjön, 80 hyresrätter i kvarteret Passet i Teleborgsskogen samt 115 hyresrätter i kvarteret Portvakten på Öster. Utöver det byggs även ett antal ägarlägenheter fördelade på kvarteret Minnet respektive Vallen.

Planerar jämn och hög produktion
Växjöbostäder ska verka för en långsiktig hållbar utveckling av bostadsmarknaden i Växjö kommun. Nära 350 nya lägenheter har det kommunägda bostadsbolaget beslut på att genomföra i dagsläget. Det finns dock betydligt mer planerat på längre sikt.
– Vi planerar för att ha en jämn och relativt hög produktion under de kommande åren. Detta omfattar olika behov och målgrupper, familjebostäder, studentbostäder och seniorbostäder , berättar Maria Säterdal.
Bortåt 60 hyresrätter planeras på Södra Station och ytterligare cirka 40 lägenheter i kvarteret Skärvet som ligger i korsningen mellan Södra Järnvägsgatan och Södra Ringvägen. Det finns även planer på att genomföra en ombyggnation av lokaler till studentbostäder inom kvarteret Forskaren på Campus. Där räknar man med att kunna skapa minst 80 lägenheter.

Bygger gärna i trä
Om Växjöbostäder kan fortsätta hålla en hög utvecklingstakt så är det givetvis positivt för Växjö som är en av Sveriges främsta tillväxtregioner. Växjöbostäder syns redan inom flera av de mest uppmärksammade utvecklingsområdena i staden, men vill göra ännu mer.
– Med tanke på att kommunen har beslutat att 50 procent av all nyproduktion ska vara träbaserad till 2020 så har vi två träbyggnadsprojekt i gång just nu, berättar Maria Säterdal.
När Växjöbostäder projekterar så inkluderas ett antal parametrar för att bygga hållbart. Det omfattar bland annat energieffektiva lösningar och hållbara materialval.
– Vi vill fortsätta att bygga hållbart i Växjö och därmed bidra till att Europas grönaste stad blir ännu grönare, avslutar Maria Säterdal.