Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Växjös företag vinner på att sortera rätt

Stena Recycling är en av industrins viktigaste samarbetspartners för framtiden. Med tillgång till mer effektiva system för avfallsminimering och återvinning kan industrin producera mer med mindre – till fördel för både ekonomi och miljö. Att hushålla med naturens resurser är allas angelägenhet och ofta en ren konkurrensfördel.

Stena Recyclings affärsmodell skiljer sig från de flesta andra företags. Stena Recyclings huvudbry är avfall, men företaget arbetar aktivt för att minimera uppkomsten av det. Men man är knappast orolig för att det innebär ett hot om mindre att göra om avfallsmängden hos kunderna minskar. Snarare ses det som ytterligare affärsmöjligheter där förbättringsarbetet kan fortsätta till nästa nivå.

Jobbar tillsammans med kunderna
Betyder inte minskat avfall att Stena Recyclings tjänster inte behövs i lika stor utsträckning? Industrin kommer alltid att behöva producera varor som marknaden efterfrågar, och hur effektiv produktionen än är så uppkommer det alltid en rest förr eller senare. Den tar Stena Recycling hand om på rätt sätt. Dessutom behövs kunskapsspridning kring hur man bäst producerar med minsta möjliga svinn.
– Här i Växjö är det högtryck både inom industrin och på byggmarknaden, så nog finns det mycket att göra för en aktör som fokuserar på hållbar hantering av råvaror. Vi vill vara en partner till våra kunder, där vi aktivt för en dialog om hur svinn kan minskas och vilka rutiner som lämpar sig bäst för varje kund, säger filialchefen Roy Elowsson.
Att bara åka och tömma en container är med andra ord inte Stena Recyclings huvudmål. Men att vara en samarbetspartner i flera led i kundens verksamhet är det. Genom att låta Stena Recycling komma in i verksamheten och föreslå förbättringar i materialhanteringen kan man spara stort, som många redan upptäckt.
– Vi jobbar tillsammans med kunderna för att optimera deras avfallshantering, från uppkomsten och minimering av avfall till sortering och återvinning. Alla vinner på att göra rätt från början, det finns faktiskt mycket att tjäna på rätt sortering och med våra system tar det inte mycket längre tid än om man skulle välja att inte sortera, menar Roy.

Ännu mer effektiv återvinning
Numera ses hållbarhetsarbete som en konkurrensfördel inom många branscher och allt fler väljer att samarbeta enbart med leverantörer som kan bevisa att de arbetar hållbart. Många företag vill mäta sin besparing i minskade koldioxidutsläpp till exempel. Det kan Stena Recycling bistå med.
I Växjö hanteras alla avfallstyper inklusive farligt avfall. Den bredden är nära nog unik för Stena Recycling.
– Vi kan hjälpa våra kunder med i princip allt, och det är mycket tack vare våra investeringar i grannlänet Halland där Stena Recycling som enda aktör i landet kan återvinna en bil till nära 100 procent. Det vi inte själva kan hantera här på plats i Växjö kan vi alltså skicka till en av våra grannar inom Stena Recycling, förklarar Roy Elowsson.
Stena Recyclings organisation är uppbyggd på lokal närvaro på närmare 100-talet orter i Sverige. Kronoberg är en mycket expansiv region och det innebär att Stena Recycling måste uppgradera sin verksamhet för att kunna möta framtidens krav. Under året har det satsats mycket kraft och kapital på att förnya verksamheten för en ännu mer effektiv återvinning.