Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Vectura skapar en bättre väg mot en hållbar framtid

Vectura bygger framtidens infrastruktur. Det statligt ägda bolaget är rikstäckande och har en djupgående expertis inom i stort sett allt som rör transportinfrastruktur. Vectura verkar över hela landet, i Norge och Danmark, och deltar i allt från transportslagsövergripande utredningar till projektering, projekt- och byggledning samt drift och underhåll. Företaget benämns ofta som Transportarkitekten, med helhetsansvar för flera av landets största infrastrukturella projekt där olika transportslag kopplas ihop på ett smart och hållbart sätt.

Vectura betyder transport på latin, ett mycket passande namn som sammanfattar företagets kärnverksamhet i ett enda ord. Vectura startades 2009, men verksamheten är äldre än så då man tidigare var en del av Vägverkets konsultverksamhet och Banverkets projektering. Tillsammans bildade de två aktörerna Vectura som idag sysselsätter ca 1200 konsulter, i första hand transportarkitekter, på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och Danmark.

Hållbarhet i allt
Vectura erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning, samt drift och underhåll. Företagets expertis täcker i princip allt inom transportinfrastruktur – från sjöfart och hamnar till flygplatsprojekt. Hållbarhet genomsyrar samtliga projekt och åtaganden inom Vectura, som för övrigt är Sveriges största aktör med fokus enbart på transportinfrastruktur.
– Samtliga anställda har genomgått en internutbildning med temat hållbarhet. Vi måste tänka långsiktigt och hållbart i samtliga projekt. Vi ser helst att vi blir kontaktade så tidigt som möjligt, då har vi bästa möjligheter för att kvalitetssäkra alla led i projektleveransen, förklarar affärskoordinator Eric Wedin.

Med i de största projekten i Örebro
Vectura har ett antal stora projekt på gång i Örebroregionen. Kommunen har beslutat att alla kommunalanställda som reser i tjänsten ska gå en trafiksäkerhetsutbildning. Vectura har fått uppdraget att utforma och leverera utbildningarna, en insats som omfattar flera tusentals anställda inom kommunen.
– Vi deltar även i projekteringen av det hårt trafikerade godsstråket mellan Hallsberg – Mjölby. Här uppgraderas järnvägen till dubbelspår motsvarande en sträcka på ca 4,5 km.
Vectura har erfarenhet från liknande projekt i Örebro. Mellan 2009 – 2012 var Vectura delaktiga i omformningen av järnvägsövergången vid Gamla vägen – Gustavsviksvägen. Övergången hörde tidigare till Sveriges farligaste plankorsningar med en undermålig trafiklösning. Här passerade cirka 170 tåg per dag, vilket innebar att bommarna var fällda sammanlagt åtta timmar per dygn. Det hände ofta att långa lastbilar inte hunnit undan när signalerna gått igång utan tvingats att köra igenom bommarna. För att höja trafiksäkerheten beslutade kommunen att bygga en bro över järnvägen, Vectura antog rollen som projekterande konsult och generalentreprenör för bygget var NCC Construction Sverige AB.
– Bron har gett många positiva effekter och fördelar, framförallt en förhöjd säkerhet men även en bättre miljö i centrum eftersom trafik till och från stadens södra och östra delar nu slipper passera Örebro centrum, kommenterar Eric Wedin.

Stora saker på gång
Senaste nytt är att Örebro kommun utlyst en arkitekttävling för Örebro Resecentrum och Södra station. Vectura, som redan vunnit upphandlingen för projektering av både Västlänken i Göteborgsregionen och Mälarbanan i Stockholm, kommer att delta i tävlingen.
– Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att axla de riktigt stora projekten. Infrastrukturella projekt fortgår även under lågkonjunktur, det är mycket stora saker på gång över hela Sverige just nu. Vi ser fram emot ett bra 2013, säger Eric Wedin avslutningsvis.