Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Veg Tech utvecklar gröna miljöer för framtiden

Veg Tech i Vislanda är en viktig samarbetspartner och leverantör till såväl kommuner som till byggbranschen. När gröna miljöer ska skapas finns relativt få som kan mäta sig med Veg Tech i fråga om utbud och kvalitet. Företaget är faktiskt Nordens främsta när det gäller avancerad vegetationsteknik för tak, fasader, våtmarker och dagvattenhantering.

När framtidens stadsmiljöer planeras läggs stort fokus på att få med det gröna. Framtidens kvarter är trygga blandstäder med skarpa inslag av natur och grönska, en ökad biologisk mångfald och helt enkelt sundare livsmiljöer. Veg Tech underlättar i den utvecklingen genom att tillhandahålla i stort sett allt som behövs – inklusive kompetens – för att skapa framtidens gröna städer.

Många möjligheter med vegetationsteknik
Sedan en tid tillbaka kan kommuner ansöka om statliga bidrag för att satsa på mer grönt i stadsplaneringen.
– Kommuner kan söka gröna bidrag för att utveckla mer stadsgrönska, men vi vill även nå byggherrar och stadsplanerare som vi vill nå. En stor del av vårt arbete går ut på att utbilda marknaden kring vilka möjligheter som finns med vegetationsteknik, förklarar Bengt-Erik Karlberg, vd för Veg Tech.
Sedumtak och gröna tak från Veg Tech bidrar till en grönare stadsbild och en större biologisk mångfald. Dessutom fördröjs vattenavrinning med upp till 50 procent och takets ytskikt skyddas mot UV-strålning. Samma grundprinciper gäller för gröna fasader, som ger nyttiga insekter och pollinatörer en naturlig plats även i staden.
Veg Techs system för dagvattenhantering omfattar bland annat dammar och odlade ängar. Allt odlas lokalt i egna anläggningar i trakterna kring småländska Vislanda.

Bygger egen biokolsanläggning
Veg Tech befinner sig i en stark utvecklingsfas. Nu byggs även en egen anläggning för framställning av biokol i Vislanda. Biokol används främst som jordförbättringsmedel och ger en mängd miljömässiga fördelar såsom minskat näringsläckage, förbättrad vattenhållande förmåga och ökad koldioxidinlagring, egenskaper som är mycket viktiga inte minst när man skapar grönska för urbana miljöer.
– Hållbarhet står i fokus och detta är en satsning för vårt klimat och framtida vegetationslösningar. I vår moderna värmeanläggning kommer vi att förädla restprodukter från regionala sågverk till biokol och samtidigt få fossilfri uppvärmning av våra växthus. Användning av biokol i odling ger mindre mängd koldioxid i atmosfären och mer uthållig tillväxt hos växterna, säger Lina Pettersson, produktionschef på Veg Tech, som leder projektet.
Satsningen hör till Veg Techs framtidsstrategi som heltäckande leverantör av hållbara produkter, kunskap och tjänster för byggbranschen.