Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Vem behöver en industriklassad dator?

Digitaliseringens drivkrafter, som till exempel ekonomi, ökad förändringstakt och ett större behov av flexibilitet ställer nya krav på den som utvecklar systemen. I digitaliseringens kölvatten är behoven så förfinade att i stort sett alla verksamheter och användare är i behov av en så kallad industriklassad lösning.

UCS Industrial IT vänder sig inte enbart till industrin, som namnet annars kan antyda. Idag är alla branscher av intresse.
– Överallt där man eftersträvar förbättringar och effektiviseringar, en bättre arbetsmiljö, högre prestanda, ökad produktion och minskat svinn – nästan alla områden kan vara betjänta av en industridator. Så på frågan om vem som behöver en industriklassad dator eller lösning är svaret kort och gott: alla, menar Jesper Bergström, vd på UCS Industrial IT.

Allt kan bli bättre
På UCS Industrial IT arbetar man efter principen att det alltid finns något som kan förbättras och effektiviseras. Ta en vanlig kontorsmiljö till exempel, där många datorer står uppradade i ett öppet landskap. Flera av datorerna kanske har en fläkt som låter litegrann, men tillsammans blir det ganska mycket störande ljud från alla datorer.
– Att byta ut till en industriell, fläktlös lösning är i det här fallet ett val som bidrar till en bättre arbetsmiljö på kontoret. Det är ett enkelt exempel på hur industriella lösningar kan vara bra även inom andra segment, förklarar Jesper Bergström.
UCS Industrial IT levererar helhetslösningar inom i stort sett alla branscher och arbetar med kunder inom väldigt många olika områden och på olika nivåer. Bland aktuella uppdrag finns lösningar för till exempel försvaret, medicinindustrin, processindustrin, automotive, skolor och kontorsmiljöer.

Allt är kundunikt
Utvecklingen av det digitala samhället bidrar i många avseenden till en enklare vardag med nyckeltjänster samlade på ett ställe där de dessutom är tillgängliga dygnet runt. Tack vare digitala kanaler kan allt fler använda dessa tjänster, men det ställer samtidigt krav på den som tillhandahåller verktygen för det.
– Om man ska sammanfatta det vi gör så är det att leverera allt inom hårdvara för kundens specifika behov. Om det inte finns en lösning på marknaden så utvecklar och tillverkar vi den själva, från grunden. Vi utgår alltid från kundens behov och användningsområde, och utvecklar enligt OEM-principen, förklarar Jesper Bergström.
Där det finns befintliga lösningar som med viss modifiering kan lösa kundens utmaningar så används dessa. Men det blir ändå en kundunik lösning varje gång, med kundens egna system och interface.

För nästa generation
Framtiden är spännande och innebär fortsatt förändring inom IT-industrin. Säkerhetstänkande, teknikutveckling och mobilitet är några faktorer som är fortsatt viktiga och pådrivande. Samtidigt anställs nu en ny generation medarbetare inom hela näringslivet, en generation som är uppvuxen med IT och som både förutsätter och efterfrågar tillgången till olika verktyg och digitala lösningar. För dem är IT något som alltid funnits där med hårdvara som bara ska fungera. Det är också upp till UCS att möta deras tuffa krav.