Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

VEO ser stora tillväxtmöjligheter på den svenska marknaden

Finska VEO (tidigare Vaasa Engineering) gör en offensivare satsning på den svenska marknaden. Att starta upp ett eget kontor på plats i Sverige är en del av den långsiktiga tillväxtstrategin som omfattar hela Skandinavien, och VEO räknar med att kunna utveckla nätverket med framförallt svenska kunder inom den närmaste tiden. Det är något som man trots allt har bäddat för under drygt två decennier.

VEO är marknadsledande i Finland när det gäller elektrifiering av vind- och vattenkraftsanläggningar. Ambitionen är att uppnå en liknande position även i Sverige. VEO har redan varit verksamma här under en längre tid och synlighet under de senaste åren har ökat tack vare ett antal omfattande elektrifieringsprojekt över hela Sverige.

Allt inom förnybart
De flesta förnybara energislag är intressanta för VEO. Mest erfarenhet finns inom biokraftvärmeverk, vatten- och vindkraft men VEO är även med och utvecklar lösningar för utnyttjande av nya energikällor som t.ex. vågkraft.
– I Sverige finns det betydligt mer vattenkraft än i Finland. Det är en marknad som bjuder på en stor tillväxtpotential inte minst med tanke på att många vattenkraftverk är äldre och behöver moderniseras. Det utgör naturligtvis en stor möjlighet för oss, säger Markus Nyman, försäljningschef inom VEO:s vattenkraftsdivision.
VEO levererar elektrifiering samt automationssystem för såväl energiproduktion och -distribution som till processindustrin. I VEO:s kunskapsportfölj ingår också automationslösningar för bland annat bioeldade kraftvärmeverk och vattenkraftverk.
– Under 25 år har VEO levererat över 5000 projekt globalt varav den Skandinaviska marknaden är en betydande del, upplyser Ann-Christin Back, försäljningschef inom industri- och kraftvärmesegmentet.
– Vi är flexibla och oberoende av fabrikat. Även om vi har Skandinaviens största fabrik för tillverkning av ställverk och kontrollskåp så arbetar vi med alla kända fabrikat som finns på marknaden. VEO:s produkt är projekt och vi utgår alltid från kundens preferenser och befintliga system när vi planerar nya projekt, tillägger Andreas Martin, försäljningschef för elnät och högspänningsanläggningar.

Ser stora tillväxtmöjligheter framöver
VEO ser ett antal stora tillväxtmöjligheter på den svenska marknaden framöver. De flesta vindkraftsprojekten är koncentrerade till norra Sverige, men den största gruppen konsumenter finns i södra Sverige. För att distribuera större mängder förnybar el ner till södra Sverige krävs en förstärkt distributionslösning jämfört med den som finns idag. I en sådan utveckling kan VEO bidra med mycket kunskap och erfarenhet.
En annan möjlighet på längre sikt är att Sverige blir en exportör av förnybar el till länder utanför Norden vilket ökar behovet av reglerkraft, VEO utvecklar teknik för det också.
– Vi vill dela med oss av finsk kvalitet och kunskap på den skandinaviska marknaden. Vi har gjort stora investeringar i fabriken i Vasa och kan utan bekymmer öka vår produktionsvolym avsevärt, informerar Markus Nyman.
– Vi har ett koncept förprefabricerade ställverks- och stationsbyggnader som anpassas efter kundens önskemål. På den svenska marknaden är detta relativt nytt, men det är ett arbetssätt som innebär stora fördelar eftersom allt byggs och testas i fabriksmiljö, vilket ger en ökad säkerhet och kortare monteringstid. Kostnadseffektiva och tidssparande lösningar är allt viktigare för våra kunder, säger Andreas Martin som avslutning.