Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Verklighetsbaserat lärande i genuin miljö

För den som söker ett aktivt och verklighetsbaserat lärande är en yrkesutbildning inom fordon, skog eller anläggning på Nifsarpsskolan i Eksjö ett bra val. Arbetslivserfarenhet och företagskontakter är viktiga inslag i alla utbildningar som skolan erbjuder.

Nifsarpsskolan erbjuder allt annat än traditionell utbildning vid skolbänken. Här finns både gymnasieprogram och vuxenutbildning för den som vill satsa på en framtid som fordonsmekaniker, maskinförare inom skog- eller anläggning, chaufför eller bilskadereparatör. Samtliga är bristyrken där i princip alla som går ut med godkända betyg får jobb.

Framgångsrika yrkesutbildningar
En utbildning från Nifsarpsskolan tycks nästan vara en garanterad väg direkt in i arbetslivet. Det borde om något tala för att fler söker sig till skolan – och så har utvecklingen också sett ut under de senaste åren. När yrkesutbildningarna får allt färre sökande i andra delar av landet har man på Nifsarpsskolan fullsatta klasser.
– Det verkar som att vi har lyckats vända trenden, i alla fall i vår region. För att lyckas med det har vi satsat på att utveckla riktigt bra utbildningar – och här finns inga genvägar, säger Mats Klasson, vd på moderbolaget Eksjö Fordonsutbildning AB.
Trygga miljöer, bra lärare med specialistkompetens från sina respektive branscher och ett aktivt medbestämmande i utbildningen är exempel på framgångsfaktorer. Det ska kännas meningsfullt och roligt att gå till skolan varje dag, och därför främjas kamratskap och en aktiv fritid. Nära samverkan mellan skola och näringsliv är också grundläggande för att lyckas med yrkesutbildning.

Fler tjejer till branschen
Att utbilda för jobb är Nifsarpsskolans främsta uppgift – och för att uppnå målet om 100 procent ut i arbete tillämpas verklighetsbaserat lärande i genuina miljöer. Det förutsätter ett nära samarbete med näringslivet, där företag bidrar med attraktiva praktikplatser och sommarjobb för skolans elever.
– Nöjda elever är våra bästa ambassadörer och främsta dragkraft i rekrytering av nya elever. De berättar om sina upplevelser och sprider vårt goda rykte bland kamrater i grundskolan, konstaterar Mats Klasson.
Det verkar som att elevinflytandet ger resultat. För några år sedan hade Nifsarpsskolan en handfull tjejer fördelade på samtliga utbildningar. Idag är fördelningen nästan en fjärdedel tjejer.
– Det är förvisso inte 50/50 ännu, men jag tror att vi med vår fördelning kanske ändå har den högsta andelen tjejer på fordons- och anläggningsrelaterade utbildningar i Sverige. Vi arbetar aktivt för att öka antalet tjejer i alla våra utbildningar, fortsätter Mats.

Uppdragsutbildningar
Vid sidan av gymnasie- och vuxenutbildning erbjuds även uppdragsutbildningar inom Nifsarpsskolans huvudområden. Det vill säga det mesta inom fordon och transporter, skog och anläggning. Truckutbildning ingår för den som utbildar sig till lastbilschaufför, och finns även som extern utbildning för företag att köpa. Företag kan också vända sig till skolan med specifika behov för att få en skräddarsydd utbildning.