Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Verkstadsföretag i Nora levererar stororder till Finland

Frabe Industri AB är ett verkstadsföretag i Nora med mycket omfattande kompetens inom laserskärning, plåtarbeten, svets och smide. Nuvarande vd Leif Carlsson tog över verksamheten för drygt två år sedan och styr nu mot nya mål med en rad spännande projekt på gång – bland annat för leverans av sågverksutrustning till Finland.

Inom Frabe Industri finns en lång tradition av att vara en framstående och pålitlig underleverantör och samarbetspartner till flera segment inom den svenska basindustrin. Det märks att högkonjunkturen fått fart på flera håll med allt mer omfattande investeringar och det gynnar även företag som Frabe Industri, som till största delen lever och vidareutvecklas tillsammans med kunderna, det vill säga tillsammans med svensk verkstadsindustri.

Både lego och egna produkter
Frabe Industri har en bred kompetensbas att bygga vidare på. Företaget tillverkar och levererar bland annat maskiner och materialhanteringsutrustning till sågverksindustrin på uppdrag av olika konstruktörer samt specialutvecklad utrustning till både stålverk och fordonsindustrin.
Den breda legotillverkningen kompletteras med utveckling av egna produkter där det senaste tillskottet är en handdriven betongsåg som säljs via återförsäljare över hela Norden. Det är i grunden en stor produkt med fantastisk utvecklingspotential, och Leif Carlsson ser fram emot en vidareutveckling av den i samband med en nylansering.
Den främsta verksamheten kretsar dock kring laserskärning, plåtarbeten och smide. Här finns mer kapacitet att tillgå inom Frabe Industri, som står beredda med en toppmodern maskinpark för alla tänkbara uppdrag där laserskärning tillämpas. Just nu pågår till exempel ett stort projekt tillsammans med en ledande aktör inom sågverksindustrin, där Frabe Industri ska leverera specialkonstruerad utrustning till kundens samarbetspartner i Finland.
– Projektet är mycket stort för oss och sysselsätter ungefär hälften av vår personalstyrka under minst ett halvår från det att vi började med det. Färdigställandet planeras till den sista juni i år. Parallellt åtar vi oss andra uppdrag men det här är det största vi har just nu, och ett av våra största projekt genom tiderna, berättar Leif Carlsson.

Rustade med tunga referenser
Även om ordersumman är hemlig i det senaste projektet så är det tydligt att Frabe Industri står rustade med tunga referenser. De kundgrupper som man riktar sig till ställer ofta höga krav på säkerhet, tillförlitlighet och precision. Det gäller inte minst för sprängämnesindustrin, där Frabe Industri sedan länge tillverkar olika slags specialutrustningar efter extremt höga säkerhetskrav.
Säkerhet och precision gäller även för tillverkning av stålemballage för fordonsindustrin, där Frabe Industri byggt upp långvariga relationer inom det tunga segmentet. Några av världens ledande axeltillverkare förlitar sig på emballage från Frabe Industri för att säkra sina produkter under transport – det är ett värdefullt arv att förvalta.
– Framtiden ser ljus ut och vi kommer att fördjupa våra kontakter med befintliga kunder, samtidigt som det finns kapacitet för att även ta oss an nya kunder och segment. Vi jobbar med alla typer av material och svetsmetoder såsom rostfritt, aluminium och svart material.
Leif Carlsson avslöjar slutligen att Frabe Industri står beredda att nyanställa ett antal svetsare och montörer. Expansionen är därmed ett faktum och det bådar gott för framtiden.