Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Veteran inom reklambranschen söker ökad exponering

Lindbergs Reklam kan utveckla och tillverka spännande dekor- och skyltreklam för i stort sett alla typer av verksamheter, branscher och evenemang. Som ett företag med lång och gedigen erfarenhet av att omsätta andra verksamheters affärsidéer och visioner till tydliga reklampelare tar Lindbergs nu nästa steg för att öka sin egen exponering.

Det anrika Skellefteåföretaget Lindbergs Reklam ägs och drivs sedan 2013 av Peder Lindberg och Per Gustavsson. Det har varit en lång och spännande resa sedan den lokala reklambyrån etablerades av Börje Lindberg i slutet av 1950-talet.
Än idag vilar verksamheten på en stark regional grund med väletablerade samarbeten över hela Västerbotten. De nya ägarna har dessutom en offensiv tillväxtambition som till stor del grundas på utökade lokala samarbeten. Som exempel upphandlas all plåttillverkning av
lokala aktörer vilket minimerar såväl transportkostnader som ledtider och miljöavtryck.
– Att vi köper så mycket lokalt som möjligt är oerhört viktigt för Skellefteås utveckling, det är i sin tur avgörande för vår egen tillväxt på lång sikt. Vi har förstärkt våra lokala samarbeten och satsar samtidigt på ny teknik för en effektivare produktion, berättar Per.

Bättre lönsamhet ger bättre priser
Förutom strategiska samarbeten och lokal förankring utgör hög servicenivå och spetskompetens viktiga delar av framgångsreceptet för Lindbergs Reklam.
– Kundnöjdhet, korta ledtider och hög kvalitet till rätt pris är saker som vi ständigt söker utveckla, förklarar Per, som har mångårig erfarenhet av entreprenörskap och som dessutom känner den regionala marknaden mycket väl.
– Vi har lyckats förfina och effektivisera våra processer och som redan nämnts även knyta fler lokala samarbetspartners. Det ger en bättre lönsamhet vilket i sin tur leder till att vi kan erbjuda våra kunder hög kvalitet till bra pris.
Priset är inte allt, men på dagens konkurrensutsatta marknad krävs innovativt tänkande som gör det möjligt att förena hög kvalitet med en acceptabel prissättning. På Lindbergs Reklam är det möjligt tack vare effektiva processer.

Utvecklar kunskapsinriktad verksamhet
Per framhåller att Lindbergs Reklam kommer att vidareutveckla verksamheten för att
tillgodose kundernas behov, och har i dagsläget rätt teknik, inklusive digitalprint, för att kunna tillverka alla typer av skyltar, fordonsdekorer samt dekorer för andra tillämpningar, dekaler och utställningsprodukter.
– Vi ser en tillväxtpotential inom nya marknadssegment tack vare vår bredd. Om utvecklingen går som vi tänkt oss kan det bli aktuellt med nyanställningar under året, vi ser mycket ljust på framtiden och kommer att fortsätta utveckla företaget som en kunskapsinriktad verksamhet.