Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Veteraner skapar trygghet på arbetsplatsen

I förändringstider behövs kompetens sättas in snabbt, men utbildningstiden är ofta lång. En lösning är att anlita erfarna veteraner som redan kan jobbet och som är tillgängliga omgående. En extra bonus är att veteraner kan bidra till att skapa trygghet på arbetsplatsen.

Veteranpoolens verksamhetsidé är enkel: att lösa arbetsmarknadens kortsiktiga behov snabbt med hjälp av resurser som redan finns – utan att konkurrera med arbetssökande. Veteraner som vill och kan arbeta lite extra under pensionen kan vara ett viktigt tillskott i vilken verksamhet som helst – och eftersom det ofta handlar om korta uppdrag med kort varsel är det bara Veteranpoolen som kan fylla luckorna.

Årets Samhällsutvecklare
Det första kontoret inom Veteranpoolen öppnade i Kungsbacka 2007, i samband med att ROT- och RUT-avdragen introducerades. Det började på privatmarknaden med hantverkar-, trädgårds- och hushållsnära tjänster, men konceptet utvecklades snabbt med tjänster anpassade för företag. I samma veva började även fler kontor etableras på andra orter i Sverige, bland annat i Linköping där man idag har mycket stort fokus på företagstjänster.
Verksamhetsansvarige Mimmi Söderholtz har goda kontakter inom näringslivet och hennes engagemang är så uppskattat att hon av Riksbyggen nominerats och utsetts till Årets Samhällsutvecklare 2019 i Linköping. Genom att engagera fler veteraner på företag bidrar Mimmi till att skapa ökad inkludering och ett större engagemang bland och för äldre.

Kan skapa trygghet
Veteranpoolen har till exempel ramavtal med kommunens bostadsbolag när det gäller seniorboende med värdar på plats. Genom att tillsätta värdar som själva är veteraner blir engagemanget så mycket tydligare, man känner sig sedd och att man tillhör, och de boende uppskattar verkligen tjänsten.
I ett annat exempel skapar veteraner samhörighet genom hela företaget då uppdraget går ut på att handla råvaror och göra iordning en god frukost på kontoret. Veteranerna ser till att samla hela kontoret och man sitter ner tillsammans på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. Dessutom bidrar veteraner till ökad trygghet på arbetsplatser där många yngre arbetar, genom att de med sin erfarenhet kan axla rollen som mentor där det behövs.

Stor fördel med flexibilitet
I regionen finns ett stort utbud av veteraner med lång erfarenhet inom väldigt många olika yrkeskategorier. Det gör att Veteranpoolen kan möta många olika förfrågningar – allt från endagsjobb som trädgårdsmästare till lite längre uppdrag som stöd i det dagliga kontorsarbetet på något av Linköpings många företag.
En av de största fördelarna med Veteranpoolen är flexibiliteten. Dels gentemot kunderna men även mot arbetstagarna som själva bestämmer vilka uppdrag de vill ta. Modellen passar utmärkt för den som vill fortsätta jobba efter pensionen och som har en specialistkompetens som marknaden efterfrågar.
För vissa uppdrag, exempelvis vid sjukdom, semester och arbetstoppar, kan Veteranpoolen vara den enda aktören som kan leverera exakt det kunden behöver – det handlar då inte om att konkurrera ut andra aktörer utan om att komplettera marknaden för att hålla produktionen igång och därmed trygga företagens fortsatta utveckling.