Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Veteranpoolen levererar när ingen annan kan

I högkonjunktur ökar sysselsättningen i takt med att fler vågar och kan investera. Den stora utmaningen i att få ut människor i arbete handlar om matchning av kompetens och efterfrågan. I förändringstider behövs kompetens ofta sättas in snabbt, men utbildningstiden är lång. En lösning är att anlita erfarna veteraner som redan kan jobbet och som är tillgängliga omgående.

Veteranpoolens verksamhetsidé är enkel: att lösa arbetsmarknadens kortsiktiga behov snabbt med hjälp av resurser som redan finns – utan att konkurrera med arbetssökande. Veteraner som vill och kan arbeta lite extra under pensionen kan vara ett viktigt tillskott i vilken verksamhet som helst – och eftersom det ofta handlar om korta uppdrag med kort varsel är det bara Veteranpoolen som kan fylla luckorna.

Löser utmaningar
Det första kontoret öppnade i Kungsbacka 2007, i samband med att ROT- och RUT-avdragen introducerades. Det började på privatmarknaden med hantverkar-, trädgårds- och hushållsnära tjänster, men konceptet utvecklades snabbt med tjänster anpassade för företag. I samma veva började även fler kontor etableras på andra orter i Sverige.
Sven Dahlberg är franchisetagare för Veteranpoolen i Örebro. Han berättar att det i regionen finns ett stort utbud av veteraner med lång erfarenhet inom väldigt många olika yrkeskategorier. Det gör att Veteranpoolen kan möta många olika förfrågningar – allt från endagsjobb som trädgårdsmästare till lite längre uppdrag som stöd i produktutveckling inom industrin som exempel.
– Här i Örebro har utvecklingen gått snabbt framåt – Örebro är som bekant en av Sveriges mest snabbväxande regioner och det byggs mer i regionen än på väldigt länge. Det ställer givetvis krav på tillgång till arbetskraft – och om det skulle uppstå utmaningar på vägen kan den sättas in snabbt tack vare vårt breda kontaktnät, säger Sven Dahlberg.

Tryggar utveckling
En av de största fördelarna med Veteranpoolen är flexibiliteten. Dels gentemot kunderna men även mot arbetstagarna som själva bestämmer vilka uppdrag de vill ta. Modellen passar utmärkt för den som vill fortsätta jobba efter pensionen och som har en specialistkompetens som marknaden efterfrågar.
För vissa uppdrag, exempelvis vid sjukdom, semester och arbetstoppar, kan Veteranpoolen vara den enda aktören som kan leverera exakt det kunden behöver – det handlar då inte om att konkurrera ut andra aktörer utan om att komplettera marknaden för att hålla produktionen igång och därmed trygga företagens fortsatta utveckling.