Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Vetlanda Lärcentrum utvecklar på individnivå

Det finns ett tydligt fokus i Region Jönköpings län när det gäller utbildning och kompetensutveckling. Ambitionen är att höja utbildningsnivån i hela länet, och här spelar kommunala lärcentra och vuxenutbildningsanordnare en viktig roll. Vetlanda Lärcentrum arbetar för att tillgängliggöra utbildingar för alla och en stor del av uppdraget utförs i nära samverkan med näringslivet.

Vetlanda Lärcentrum samlar utbildning på grundskolenivå, gymnasieprogram och kurser samt yrkeshögskoleprogram och högskolekurser under samma tak. Lärlingsutbildningar, samhällsorientering och Sfi ingår också i skolans utbud. Det breda erbjudandet gör att skolan präglas av en nära nog unik mångfald, vilket också skapar en inspirerande atmosfär där man lär mycket av varandra.
– Vi är stolta över det vi har byggt upp här på Lärcentrum, både vad gäller utbildningsutbud och skolans miljö. Vårt främsta uppdrag är att utveckla människor, och det gagnar i sin tur det kringliggande samhället eftersom utbildningsnivån höjs genom våra insatser, säger en av Vetlanda Lärcentrums rektor Ola Ugarph.

Individuella förutsättningar styr
Inför utbildningen, oavsett program, inriktning eller nivå, får samtliga deltagare alltid göra en utbildningsprofil i samråd med studie- och yrkesvägledare. Det är ett led i att individen alltid placeras i centrum och det individuella målet med studierna ska alltid prioriteras.
Det finns även stora möjligheter att anpassa utbildningarna efter individuella förutsättningar, det övergripande målet är att alla ska få möjlighet att höja sin utbildningsnivå och på så vis komma närmare arbetsmarknaden eller högre studier, beroende på vilket mål man har.
För vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har man utvecklat Lärvux, som är en särskild undervisning med flera valbara kurser. Även Lärvux lärling finns för den som vill och har förutsättningar för att komma ut på arbetsmarknaden.
Inom ramen för Vetlanda Lärcentrum finns en verksamhet som kallas KomBack, där man i första hand vänder sig till ungdomar mellan 16-25 år och som av någon anledning hoppat av, eller är på väg att hoppa av skolan. Syftet med verksamheten är att stötta dessa elever tillbaka in i studier, arbete eller praktik.

Satsar på bristyrken
Vid Vetlanda Lärcentrum finns en uppsjö av program och kurser från grundskole – och upp till högskolenivå. De flesta utbildningarna är flexibla och kan i stor utsträckning anpassas, många kan även läsas på distans. Det finns även en möjlighet att skriva högskoletentor på Lärcentrum.
Värt att belysa lite extra är att skolan numera även är certifierat Vård- och omsorgscollege. Enligt mätningar som gjorts får nästan alla som gått vård- och omsorgsprogrammet vid Vetlanda Lärcenter arbete direkt efter studierna. För att bidra med kompetens inom andra bristyrken satsar man även mycket på lärlingsutbildningar som komplement till de gymnasiala yrkesutbildningar som erbjuds vid skolan.
Vid Vetlanda Lärcentrum erbjuds även två yrkeshögskoleutbildningar med stark anknytning till det lokala näringslivet: robottekniker och trähusprojektör.
– Vi hoppas på att kunna utöka antalet lärlings- respektive yrkeshögskoleutbildningar framöver. Det är något som gagnar såväl företagen som Vetlanda generellt, eftersom det höjer sysselsättningsnivån samtidigt som företagen får tag på rätt kompetens på hemmaplan, kommenterar JennyMee Le Hir.