Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

VGT utför lönsamma transporter med hög kvalitet

VGT i Göteborg AB är ursprungligen bildat ur Västra Götalands Transport AB och företagets främsta verksamhet består av hämtning och distributionstrafik åt DHL.
För VGT är hög kvalitet en förutsättning för att kunna svara mot de krav som ställs från uppdragsgivarna och kunderna.

– Vi ser till att DHL får ut sitt gods samma dag som det kommer. Det ska levereras med hög kvalitet och bra service och personalen ska göra ett gott intryck, säger Cecilia Simonsson, platschef på VGT i Göteborg AB.
VGT finns representerat på sex orter i Sverige: Göteborg, Karlstad, Åmål, Uddevalla, Värnamo och Växjö.
Det huvudsakliga distributionsområdet för VGT i Göteborg AB är Hisingen, Kungälv, Stenungsund, Orust, Tjörn och Göta Älvdalen.
Företaget har totalt cirka 350 anställda och cirka 190 bilar. I Göteborg sysselsätts cirka 60 anställda och i vagnparken finns 45-50 fordon.

Verksamhetsområden
VGT:s verksamhetsområden är:
• PUD-trafik (pick-up and delivery) av styckegods och paket i västra Sverige och Småland
• Pendeltrafik mellan DHL:s terminaler
• Partigodstrafik/trailerdragning i Sverige och Norge
• Slingtrafik – kundstyrda uppdrag
– Det som vi distribuerar kan vara allt från ett litet kuvert till stora partisändningar. Den stora skillnaden på senare år är att leveranser till privatpersoner har ökat avsevärt tack vare Internethandeln, berättar Cecilia Simonsson.

Stort miljöansvar
Affärsidén hos VGT är att tillsammans partnern DHL utföra lönsamma transporter som är av högsta kvalitet och som utförs med minsta möjliga miljöpåverkan.
– Vi har en stor miljöpolicy, vilket är ett krav från DHL, och det finns många punkter som man ska leva upp till för att vara en transportör till dem. Vi har satsat mycket på att inte ha några omlastningar och vi vill inte köra tomma laster, säger Cecilia Simonsson.
VGT använder flera alternativa bränslen i sina fordon. Sedan juli i år används till exempel drivmedlet Preem Evolution Oil, som utvinns från talloljeindustrin. Tre fordon kör på biogas och en bil använder DME, som är ett miljövänligt bränsle i gasform.
– 2011 fick vi en utmärkelse för att vara en föregångare inom miljöområdet och att vi testar så många miljöfordon, berättar Cecilia Simonsson.
All personal får naturligtvis kontinuerlig utbildning, vilket är en avgörande faktor för att man ska kunna ha hög precision och leveranssäkerhet. Fordonsparken håller hög standard och alla chaufförer genomgår utbildning i sparsam körning, s.k. eco-driving.
Målet för VGT är att ständigt utveckla och förbättra den nuvarande trafiken, vårda transportuppdragen samt förvärva ny trafik inom företagets verksamhetsområde.