Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Vi är bättre tillsammans..

Utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen AB bildades 2003 och ägs av Falu-, Borlänge-, Gagnefs-, Ludvika-, Smedjebackens- och Säters kommun. Bolagets huvuduppdrag är näringslivsutveckling, marknadskommunikation och kommunsamverkan. Inom näringslivsutveckling arbetar vi främst med kompetensförsörjning och infrastruktur, som är några av länets största utmaningar.

Vi genomför en rad olika projekt och aktiviteter tillsammans med våra ägarkommuner- både stora och små ex Skid-VM i Falun 2015 och aktiviteter för nyinflyttade.
Sedan flera år tillbaka deltar vi på Almedalsveckan och inför årets medverkan tog vi initiativet till att samla hela länet under konceptet AlmeDalarna. Här samlades Dalarnas 15 kommuner samt ytterligare 12 regionala aktörer i ett gemensamt koncept med stor framgång.

Som många andra expansiva regioner har vi brist på bostäder och med syfte att locka investerare till vår region medverkar vi sedan några år tillbaka på Business Arena Stockholm. Tack vare detta har flera ”nya” aktörer börjat bygga i vår region. Vi behöver bygga bostäder för 3 miljarder och andra fastigheter för lika mycket till fram till 2018. Vi ser gärna att ytterligare aktörer hör av sig till oss för att få mer information.

Inom infrastrukturområdet projektleder vi fyra stråk som tillsammans omfattar 39 kommuner i sju län. I Falun Borlänge-regionen möts flera viktiga transportstråk som går till, från och igenom Dalarna. De stora exportföretagen, den växande besöksnäringen och övriga delar av vårt näringsliv och samhälle är beroende av en väl fungerande infrastruktur för att bibehålla och stärka sin konkurrenskraft,

Initiativen kring många av våra samverkansområden kommer från näringslivet. Ett exempel på ett mycket lyckat samarbete är Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen. Varje år genomför vi upphandlingar till ett värde av ungefär tre miljarder kronor.

Vi blir bättre tillsammans…

Peter Berglund
VD
Falun Borlänge-regionen AB