Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

”Vi är Handelsbanken”

Handelsbanken står sig ofta väldigt bra i olika kvalitetsundersökningar. Under årens lopp har Handelsbanken ofta kammat hem förstaplatsen som Årets affärsbank och Årets småföretagarbank. Enligt SKI fortsätter Handelsbanken att toppa listan med Sveriges nöjdaste kunder bland storbankerna. Vad är det som gör att man lyckas så bra – år efter år?

På Handelsbanken tillämpas inte kampanjer eller prova-på erbjudanden. Hedvig Stache, bankdirektör i Karlskrona, menar att framgångsreceptet utgörs av förmågan att se till helheten och möta kunderna lokalt – med det lokala bankkontorets fördelar i form av tillgänglighet, kompetens och personlighet.
– Vår pitch är att vi är Handelsbanken. Som varumärke står Handelsbanken för det personliga mötet och därför har vi satsat på att behålla och vidareutveckla våra lokalkontor när många andra istället storsatsar på det digitala, förklarar Hedvig Stache. Hon fortsätter:
– Det betyder dock inte att vi inte också erbjuder digitala vardagstjänster. Det måste vi ligga i framkant med, precis som alla andra. Men det som gör oss unika är vår förmåga att möta kunderna på ett personligare sätt. Det traditionella mötet uppskattas fortfarande och framförallt när det gäller stora beslut och mer komplexa frågor.

Lever och växer med regionen
Handelsbanken lever och växer tillsammans med regionen och känner den lokala marknaden väl. Tack vare god insikt i närområdets uppbyggnad, näringsliv och företagarklimat kan Handelsbanken skräddarsy tjänster som passar just för Karlskronas invånare och företag.
– Vi är en fullsortimentsbank som sköter allt från finansiering och placering till traditionella banktjänster för både privat- och företagskunder, fortsätter Hedvig Stache. Här i Karlskrona verkar vi över ett stort geografiskt område där vi är 15-talet anställda fördelade på privat- respektive företagssidan.
På Handelsbanken tillämpas inga centrala telefonväxlar. Kunder som ringer till Karlskronakontoret får alltid tala med någon som känner den lokala marknaden väl.
– Det ska vara lätt att få tag på oss via internet och telefon, men vi tror också på det traditionella kontorets funktion. Den mänskliga aspekten med ömsesidig trygghet kan aldrig förbises eller ersättas, understryker Hedvig Stache. Som avslutning ger hon en kort redogörelse för bankens framtidsvision i Karlskrona:
– Vi värnar om relationer och långsiktighet där vi stöttar kunden hela vägen. Det betyder att om vi själva saknar kompetens inom ett visst område har vi resurser och kontakter för att kunna hänvisa kunden vidare. Vi kommer att fortsätta bygga upp vårt kontaktnät lokalt för att även i framtiden kunna möta våra kunders krav. Samtidigt är Handelsbanken en långsiktig och stabil partner med kontor över hela världen.