Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Vi är inte rädda för en ökad konkurrens!

Sparbanken Syd är en modern bank som samtidigt värnar om tradition och arv. Banken erbjuder alla moderna finesser som dagens bankkunder väntar sig. Det handlar om såväl internetbank och appar för att se över sin ekonomi direkt i mobilen. Samtidigt lever banken enligt den gamla sparbankstraditionen som bygger på lokalt engagemang. I snart 200 år har Sparbanken Syd arbetat för en positiv ekonomisk utveckling i södra Skåne.
– Sparbanken grundades till nytta för regionen för snart två århundraden sedan – och med samma ambition ska verksamheten fortsätta att utvecklas för framtiden, säger vd Susanne Kallur.

Sparbanken Syd är en av Sveriges äldsta sparbanker och en av få som fortfarande drivs i egen regi. Banken drivs utan vinstintresse från externa ägare, vilket innebär att överskottet kan återinvesteras till nytta för regionen och de människor som bor och arbetar i området.

Regionen är allt
Med huvudkontor i Ystad och ytterligare fem kontor i Simrishamn, Tomelilla, Kivik, Borrby och Malmö kan Sparbanken Syd hålla en hög tillgänglighet i södra Skåne.
Susanne beskriver Sparbanken Syd som en stor bank i litet format. En bank med omfattande resurser i kombination med bibehållet fokus på en mindre region.
– För oss betyder den här regionen allt. Vi satsar allt på att vara engagerade lokalt med sparbankschefer som med stor självständighet kan vara drivande på de orter vi finns!
Hur ser du på bildandet av Sparbanken Skåne?
-Jag kan bara konstatera att det blir ännu en förändring på den skånska bankmarknaden- och att vi får en ny storbank. Nu blir det ännu mer tydligt att Sparbanken Syd är den enda fristående sparbanken i vår region, understryker Susanne Kallur.

Men kostar det inte för mycket att vara självständig? Klarar ni er verkligen?

-Ja, vi klarar oss alldeles utmärkt. Vi har en ekonomisk utveckling som inom alla områden har en positiv utveckling. Jag vill understryka att vi klarar nytt regelverk och ökade kapitaltäckningskrav med goda marginaler. Vår skuggrating BBB+ är ett betyg som belyser vår starka finansiella ställning och tangerar den högsta nivå som en sparbank erhållit, understryker Susanne med glädje och stolthet!

Störst tillgänglighet
Eftersom Sparbanken Syd är helt självständig finns alla möjligheter att välja de absolut bästa lösningarna för kunderna vad gäller sparande och placeringar. Alla beslut fattas lokalt, vilket också ökar tillgängligheten för kunden med korta beslutsprocesser och snabb återkoppling som följd.

Telefonbanken finns lokalt, med lokala kundrådgivare på plats. Du får en personlig kontakt direkt – utan knappval – vilket är ovanligt i dag! Sparbanken Syd var även bland de första att erbjuda bank ID på fil, ytterligare ett exempel på hur man värnar om tillgänglighet.
– Eftersom vi inte pressas av vinstkrav så kan vi erbjuda fler kundrådgivare. Jag vågar påstå att vi har flest rådgivare av alla banker i regionen. Det gör oss också unika, att vi alltid finns här för kunden och kan ta oss tid närhelst det behövs. Det skapar goda, långvariga relationer, fortsätter Susanne Kallur.

Tydligt engagemang genom Tillväxt Syd
Susanne Kallur understryker att det är tillsammans med invånarna i regionen som banken kan åstadkomma positiv tillväxt.
– Vi finns för att förverkliga kundernas goda idéer. När vi lyckas med det så genererar vi samtidigt positiva mervärden för regionen, förhoppningsvis med långvariga resultat som stannar här och som gynnar utvecklingen lokalt, förklarar hon.
Engagemanget tydliggörs i de projekt som bedrivs med stöd från Sparbanken Syds stiftelser. Susanne berättar bland annat om projektet Tillväxt Syd, ett nätverk som skapar nya möjligheter för företagare i regionen.
Genom Tillväxt Syd får medlemsföretagen tillgång till tillväxtskapande utbildningsprogram som utformas efter aktuella behov. Verksamheten bedrivs som en ekonomisk förening utan eget vinstintresse och finansieras genom medlems- och serviceavgifter samt bidrag från Sparbanken Syds Tillväxtstiftelse och Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommuner.
Ambitionen med Tillväxt Syd är tätt sammanvävd med sparbankstraditionen som är så tydlig i Sparbanken Syd: att bidra till hållbar och långsiktig utveckling i södra Skåne, avslutar Susanne Kallur.