Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Vi är Varberg

Martinssons Fastigheter är Varberg. Med lokaler och bostäder såväl inom som utanför stadskärnan, ser Martinssons Fastigheter till att utveckla Varberg på Varbergs villkor.

Varbergs utveckling betyder utveckling för Martinssons Fastigheter. Även om det handlar om områden där man ännu inte har något bestånd, som till exempel Västerport, så vill man på Martinssons Fastigheter alltid verka för en positiv utveckling för hela Varberg. Det är mot den bakgrunden som vd:n Henrik Martinsson fått utmärkelsen Årets näringslivsprofil 2019.
– Det känns naturligtvis väldigt roligt att få utmärkelsen. Jag har jobbat med att utveckla Varberg nu under 20 års tid, och ser fram emot att få vara med och utveckla framtidens Varberg under minst lika många år till, säger Henrik.
Henrik Martinsson är även ordförande i Fastighetsägarna Varberg, som är en del av Varbergs Näringslivsförening där även Varberg Handel, Varbergs Krögarförening, Värö-Veddige Företagarförening samt ett stort antal företag som inte tillhör någon av de övriga föreningarna är med.

Viktigast under 2020
De flesta inom Varbergs Näringslivsförening är överens om att det kommer att bli ett guldläge för utveckling när Västerport växer fram. Samtidigt kommer staden att förändras eftersom Västerport med sin storlek blir som att placera en stadskärna lika stor som Varbergs nuvarande centrum, mitt i city.
En annan stor utmaning för Varberg är det stora tunnelbygget som påbörjats mitt i stadskärnan. Bygget av dubbelspårig järnväg kommer att påverka innerstadens övriga projekt och näringsliv under byggtiden. Delar av det nya järnvägsspåret ska byggas i tunnel under staden, samtidigt som ordinarie tågtrafik ska fungera under hela byggtiden.
– Ett viktigt arbete som vi kommer driva inom Fastighetsägarna Varberg och Varbergs Näringslivsförening under 2020 handlar om att mildra effekterna av tunnelbygget så att handel och serviceföretag i centrala Varberg kan fortsätta bedriva verksamhet under byggtiden på ett så bra sätt som möjligt. Att få dubbelspår under Varberg med en centralt placerad järnvägsstation är en oerhört positivt utveckling som skapar värden för Varberg, avslutar Henrik Martinsson.