Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Vi bygger en modern stad

Eskilstuna har en stolt och fascinerande historia, som har stor betydelse för vad Eskilstuna är idag. Inte bara att det bott människor här i mer än tusen år utan också att vi varit en producerande stad i mer än fyrahundra år.

Malmen som bröts i Bergslagen transporterades ner till Eskilstuna där kommunikationerna, vattenkraften och Sveriges bästa smedjor fanns.

Under 1800-talet etablerar sig en rad fabrikörer och drivande entreprenörer i Eskilstuna. Tack vare sitt läge – bara någon timme från Stockholm – och duktiga yrkesarbetare utvecklas Eskilstuna till en av Sveriges ledande industristäder under 1900-talet.

Och Eskilstunaborna gav innovatörerna namnen Tång-Lindström, Fil-Öbergs, Mått-Johansson och lägg då till Stenman och Munktell så skönjer vi dragen på det som är Eskilstuna idag.

Som alla industristäder så genomgick också Eskilstuna sin strukturella kris på 1980- och 1990-talen då staden förlorade tusentals arbetstillfällen.

När vi nu skriver 2014 så står Eskilstuna mitt i en fascinerande omvandling. Samtidigt som vi förmår behålla vår producerande och tillverkande tradition och kunnande, där flera företag nu tar hem sin tillverkning till Eskilstuna, växer också nya branscher och företag fram inom konsult-, IT-, kommunikation-, service- och handelssektorn. Den starka befolkningstillväxten bidrar även till en ökning av antalet arbetstillfällen inom skola, vård och omsorg.

Eskilstuna tar nu steget till en modern industristad som hittar tillbaka till sin själ samtidigt som vi ständigt förnyar oss. Det kräver än mer samarbete mellan näringslivet, högskolan, organisationer, föreningar och kommunen. Det kräver än mer att vi drar åt samma håll. Pratar väl om varandra, understödjer och underlättar för varandra.

Ett modernt Eskilstuna är också hållbart och miljösmart. Världens blickar riktas mot oss för vårt innovativa och framgångriska arbete med miljöfrågor. I Eskilstuna är det lätt att leva och producera på ett mer effektivt och energismart sätt.

Ett modernt Eskilstuna bygger också på en modern kommunal organisation som förmår värna helhet och långsiktighet samtidigt som den lyssnar på enskilda intressen och röster. En modern kommunal organisation effektiviserar och tänker service och tjänster samtidigt som den upprätthåller viktiga myndighetsutövande uppgifter.

Det är så man bygger en modern stad – tillsammans. I det moderna samhället kan ingen sitta kvar på läktaren.

Företagen och den kommunala organisationen behöver varandra så mycket för att värna den här historiska tusenåriga platsen mellan Hjälmaren och Mälaren.

Pär Eriksson
kommundirektör