Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Vi bygger för framtiden

Västerås har idag nära 142.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten. Vi har tillgång till kvalificerade utbildningar men också bra skolor för barnen. Vi har jobb och karriärmöjligheter i globala företag, men också ett stort utbud av kultur, sport och andra fritidsaktiviteter. Vår stad är ovanligt lätt att leva i. Och vi bygger för att bli ännu bättre.

Den senaste tiden har Västerås stad fått flera fina utmärkelser och nomineringar som är ett bevis på att vi gör bra saker:
-Västerås vann priset för årets stadskärna i år.
-Västerås utsågs tillsammans med Eskilstuna till Årets studentstad 2012/2013.
-Vi har fått ett hederspris i tävlingen “Skolornas fredspris” för vårt arbete med att förebygga intolerans på högstadiet och gymnasiet.
-Vi var nominerade till Sveriges Kvalitetskommun 2013, och även till  Sveriges IT-kommun 2013.

Västerås är inne i ett expansivt skede och vi satsar offensivt på att bygga om delar av staden för att invånarantalet ska kunna växa ytterligare. Ett exempel på det är beslutet att bygga en ny stadsdel
vid stationsområdet. Stadsdelen ska länka samman city med mälarstranden. Ett resecentrum med god tillgänglighet och god service som ger smidiga byten mellan alla trafikslag blir en central mittpunkt. Nya passager över och under järnvägen kommer att knyta samman centrala Västerås med de sydöstra stadsdelarna och området blir att sjuda av liv.

Västerås ligger också långt framme vad gäller innovationer inom bland annat välfärdsteknologi, det vill säga teknik som underlättar vardagen och stödjer de äldres självständighet. På så sätt vill vi sätta Västerås på kartan och befästa vår position som en ledande ort för välfärdsteknologi och hållbar utveckling för framtiden. Detta skapar förbättrad trygghet och ökad självständighet för våra äldre men kan även vara till hjälp för andra målgrupper som till exempel funktionshindrade.

Västerås stad har arbetat långsiktigt och brett med miljöfrågorna och i år utsågs vi till Sveriges tredje bästa miljökommun. Miljöfrågan är prioriterad i Västerås och det är verkligen roligt att få bekräftelse att vi är på rätt väg. Men vi nöjer oss inte med en tredjeplats vi siktar på att vara bäst och arbetar just nu bland annat med handlingsplaner för bra luftkvalitet, minska kemikalier i samhället och med att sporra näringslivet i Västerås till att bli mer klimatsmarta.

Vi slår oss inte till ro i Västerås. Vi vill framåt och vi vill fortsätta vara en bra stad för våra invånare och alla som besöker oss eller jobbar här hos oss.

Ulla Persson (S) kommunstyrelsens ordförande Västerås