Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Vi kallar det ett företagsklimat att växa i

Vi har bestämt oss. Vi arbetar för att erbjuda så bra förutsättningar som möjligt för att driva företag i vår kommun. Ett klimat att växa i innebär för oss till exempel möjligheter att hitta kompetens och personal till sitt företag, lokaler att växa i, mark att bygga på och inte minst ett klimat där vi ges förutsättningar för att växa som människor. En kommun där företagen trivs och växer blir en plats som är attraktiv att verka och bo i.

Vi jobbar framgångsrikt med att kompetensförsörja både stora och små arbetsgivare med arbetskraft. Det gör vi tillsammans med olika aktörer och på många olika sätt. Vi jobbar med rekrytering, integration, och utbildning. Genom starka band till flera lärosäten länkar vi ihop studenter med arbetsgivare och får också ta del av akademiska resurser. Vi gläds över alla de som väljer att starta företag eller etablera sig i vår kommun och vi erbjuder företagarskola, rådgivning och stöd för att de ska lyckas med sitt företagande.

Vi har skolor som håller hög kvalitet och tillsammans med många i vårt näringsliv så jobbar vi framgångsrikt med verksamheter som till exempel Teknikcollege och Ung Företagsamhet och förser elever med APL- och praoplatser. Oskarshamn erbjuder ett utbud av eftergymnasiala utbildningar i både privat och kommunal regi både på plats och på distans vilket ger oss som bor här möjligheten att utbilda sig och ger företagen en ökad tillgång till utbildad kompetens.

Tillgång till bostäder är en annan viktig faktor för att vi ska kunna både ta emot fler och erbjuda boendealternativ till oss som redan bor här. Det byggs bostäder på flera håll i kommunen och fler bostadsexploateringar är på gång. Intresset är stort för Oskarshamn.

Vi förbereder ny verksamhetsmark för att ge trångbodda företag möjlighet att växa i vår kommun och locka hit nya företag.