Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Vi ska vara lite bättre på att vara hållbara

Sverige söker överträffa EU:s hållbarhetsmål på i stort sett alla punkter. Vi ska vara lite bättre på att vara hållbara, helt enkelt. Vara en föregångare. Det verkar ambitiöst – men samtidigt rimligt och då speciellt med tanke på de senaste årens upptrappade vindkraftsbyggnation i norr. Byggnationen av Europas största landbaserade vindpark Markbygden i Piteå talar för sig själv.

De största investeringarna görs framförallt i norra Sverige. Här finns gott om mark och gynnsamma vindlägen i glesbefolkade områden, med andra ord alla möjligheter för fortsatt utveckling utan att man behöver göra avkall på goda livsmiljöer. För att inte tala om alla nya arbetstillfällen som vindkraften genererar och som därmed bidrar till att kraftigt utveckla mindre samhällen i Norrland.

Det verkar lovande, men samtidigt finns det ett antal utmaningar att lösa. En av de största är det befintliga stamnätets begränsningar. Det svenska stamnätet klarar snart inte av de stora mängder vindkraft som till stor del genereras från Norrland. Vindkraftsutbyggnaden tycks ha underskattats av flera myndigheter, och som följd riskerar vi att hamna i ett ogynnsamt läge där elen blir dyrare i södra Sverige trots att vi har ett överskott i norr.

Utveckling av mer vindkraft är en del av lösningen för att Sverige likväl som andra länder inom EU ska nå sina klimatmål. Men i Sverige måste något göras omgående för att bygga bort flaskhalsar i systemet. Svenska Kraftnät måste bygga ut stamnätet så att den norrländska vindkraften når de regioner där den behövs som mest. Det är ett budskap som föreningen Svensk Vindenergi tidigare förmedlat och förhoppningsvis kan vi se resultat redan under kommande år.

Maria Lind
Redaktör