Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Viared ska vara Sveriges bästa företagspark

Visionen för Viareds företagsförening är glasklar: att göra Viared till Sveriges bästa företagspark. Genom att föreningens medlemmar samverkar och engagerar sig i viktiga frågor får man en större kraft att genomföra positiva förändringar. Viareds företagsförening sätter igång saker som gynnar alla som verkar i området.

Viared företagspark har nog ett av Sveriges bästa lägen. Från Viared, som ligger en bit utanför Borås stadskärna, nås flera stora västsvenska godsstråk inom en timme. Viared är så expansivt och så tillgängligt att det numera räknas som en del av Storgöteborg när man talar om logistiketableringar.

Utökar området
Att fler företag vill etablera sig i Viared är självklart. Glädjande är då att det i skrivande stund etableras ett nytt område alldeles intill, som blir en förlängning av företagsparken, och då med det passande namnet Viared Västra.
– Viared Västra blir en efterlängtad utbyggnad, det är sedan länge fullt i den existerande företagsparken och intressenter har redan tecknat avtal för etablering i det nya området. Läget är helt avgörande, Viared är lättillgängligt, smidigt att ta sig till och från, samt ligger tillräckligt nära Göteborg för att vara en naturlig del av en större arbetsmarknad, förklarar Marcus Hedelin, som är samordnande kontaktperson för Viareds företagsförening.
I Viared finns redan idag ett litet samhälle mitt i samhället, med en mängd olika serviceföretag och ett rikt utbyte mellan företagen som verkar i parken. Det mesta som kan tänkas behövas för att driva företag, arbeta och kompetensutveckla finns här.

Ny infart till Viared Västra
När Viared Västra är fullt utbyggt kommer det att vara fråga om flera hundra nya arbetstillfällen som gagnar Borås och regionen. Möjligheterna är många. En utmaning som Marcus Hedelin påtalar är trafikläget och viss kapacitetsbrist på grund av avsaknad av egen infart till Viared Västra.
– För att inte utvecklingen ska hämmas måste vi få till en egen infart mot Viared Västra. Det är en fråga som vi inom Viareds företagsförening driver nu tillsammans med våra medlemmar. Vi har god kontakt med Borås Stad, som i sin tur driver frågan mot Trafikverket. Det ser ljust ut för framtiden, säger Marcus Hedelin.