Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

VIDA Building mitt uppe i en expansiv fas

Den småländska hustillverkaren VIDA Building, som tidigare hette Villa VIDA, har vuxit ur sin gamla kostym. Efter flera framgångsrika år präglade av tillväxt, företrädelsevis inom segmentet flerbostadshus, valdes i år ett nytt namn som bättre återger dagens verksamhet men som fortfarande värnar arvet från VIDA-gruppen.

De senaste årens bostadstrend visar tydligt att allt fler tänker på miljön och vill kunna ta klimatsmarta val. Vad kan då vara bättre än att satsa på en bostad i trä?
– Det finns en stark tradition av att bygga i betong i Sverige, men trä är definitivt ett konkurrenskraftigt alternativ som bör lyftas fram mer och då inte minst när det gäller flerbostadshus, anser Johan Blixt, vd på VIDA Building.

Träets fördelar
Redan på ritstadiet kan stor skillnad göras för att bana väg för en sund utveckling med mer träbyggnation. Det vet man bland annat i Växjö, som är en av Sveriges främsta trästäder.
– När nya stadsdelar planeras bör man ta hänsyn till hur materialet kommer att påverka miljön över tid, hur mycket energi som behövs i driften av fastigheterna men även hur mycket som kommer att gå åt för att uppföra dem. Det bästa är att använda rätt material på rätt plats och kombinera så att det blir så kostnads- och miljöeffektivt som möjligt, fortsätter Johan Blixt.
Att bygga i trä har även sina uppenbara fördelar. Inte minst ur miljösynpunkt.
– Trä är ett levande material som binder koldioxid på livstid. Trä ger ett sunt inneklimat med bra energivärden. Träbyggnationer kan med rätt förutsättningar bli mycket kostnadseffektiva, påminner Johan Blixt. Allt detta tar VIDA Building vara på i utvecklingen av nya koncept för byggnation av flerbostadshus, radhus och parhus, fristående villor, fritidshus och verksamhetslokaler med trä som utgångspunkt.

Mitt i expansiv fas
I VIDA Buildings hemstad Växjö anses träbyggnationen vara ett framtidsval för hållbar utveckling. I skrivande stund medverkar VIDA Building i flera förtätningsprojekt i centrala Växjö, men även på andra ställen i Sverige. Samtidigt satsas mycket på att förvärva större marknadsandelar utanför landets gränser.
Ett starkt miljötänk och en god kunskap om regler och byggnormer på andra marknader har gjort att VIDA Building redan har lyckats etablera sig på flera exportmarknader. Efter det lyckosamma samarbetet med Climate Energi Homes i England, där VIDA Building levererade ett helt bostadsområde i form av platta paket över havet, känner Johan Blixt att allt är möjligt. VIDA Building har gjort stora investeringar under året och kommer att fortsätta växa även under 2019.
– Vi anställer fler medarbetare och satsar på nya byggkoncept. Vi ritar flerbostadshus för många framstående aktörer och kommer att synas mer på den svenska såväl som internationella bostadsmarknaden framöver, lovar Johan Blixt.