Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Videum Science Park går spännande framtid till mötes

Växjö kommuns bolag Videum är med hus Charlie på väg in i utvecklingen av Videum Science Park 2.0. I samband med att huset tas i bruk i dagarna står science parken redo att möta nya utmaningar i global konkurrens. Visionen är att vara regionens främsta mötesplats för triple helix och företagsutveckling.

Det ska finnas mervärden för företag som söker sig till Videum Science Park i Växjö. Det tar man fasta på i hus Charlie, som är förberett och rustat för det planerade såväl som det oplanerade mötet. Projektet som bygger samman hela science parken ger en bra grundläggande hårdvara. Men i slutänden är det människor som driver det viktigaste arbetet och för Videum handlar det mycket om ökad samverkan mellan akademi och näringsliv.

Ökar kreativiteten i företagen
Robert Unt, nytillträdd affärschef på Videum Science Park, ser fram emot att få utveckla miljön på en ny nivå, Videum Science Park 2.0. När Robert först kom till Växjö för tre år sedan inledde han ett samarbete med Företagsfabriken, och intresse skapades snabbt för den kreativa miljön mellan science park och inkubatorn. Steget mot att bli affärschef togs ganska omgående.
Tack vare Videum Science Park är det möjligt för kunskapsintensiva företag, stora som små, att utveckla sin verksamhet praktiskt taget vägg i vägg med Linnéuniversitetet. Flera goda exempel vittnar om att närheten till akademin ökar kreativiteten i företagen. De är samtidigt mer benägna att samarbeta med både universitetet och andra företag i regionen.
Det finns många framgångsrika exempel på idéutbyten som lett till produktutveckling på företagen i Videum Science Park.
– Vi har ett unikt läge för framtida innovation med vassa studenter, drivna entreprenörer och nytänkande företag. Alla dessa är samlade här. Vår science park fyller en väldigt viktig funktion, i kommunen och i hela regionen, för att facilitera och stimulera möten mellan dessa grupper, säger Robert Unt.

Epicentrum av innovationskraft
Det viktigaste för Videum Science Park för framtiden är att knyta ihop olika grupper som verkar på området, det vill säga science parkmiljön, universitetet och inkubatorn. Att kunna mötas och samverka kommer att bli ännu viktigare framöver när konkurrensen hårdnar för företagen på global nivå.
– Växjö är ett epicentrum av innovationskraft och det händer mycket här. Man får en helt annan närhet till andra aktörer här än i större städer, även inom specifika branscher. Här i Växjö finns en stark vilja och kraft för att samverka på ett annat sätt, och det märks inte minst i innovationsmiljön. Ambitionen är att fortsätta stärka den här miljön, fortsätter Robert Unt.
– Vi har i samband med nyrekrytering till tjänsten som affärschef gjort en omorganisation. Vi har bland annat renodlat den aktuella tjänsten så att affärschefen ska kunna koncentrera sig på att stärka vår koppling till akademin bland annat genom att utveckla fler verktyg för företagen såsom tillgång till VR-simulatorn Videum VR, öppen innovation, affärsstöd, ett batteri av forskarluncher och samverkansprojekt med fakulteterna, förklarar Videums vd David Svensson.
Videum Science Park går en spännande framtid till mötes med många nya idéer och tankar.