Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Videum understryker vision om ökad samverkan

Växjö är en stad som befinner sig mitt i en mycket spännande utveckling. Innovationskraften, finurligheten och entreprenörsdrivet är inga nya karaktärsdrag. Det som är nytt är viljan att samverka över geografiska och kunskapsmässiga gränser för att skapa en dynamisk och kreativ miljö där idéer kan utvecklas till affärer. För att höja kunskapsnivån ytterligare erbjuder Videum Science Park ändamålsenliga verksamhetslokaler på campus i Växjö.

Tack vare Videum Science Park är det möjligt för kunskapsintensiva företag, stora som små, att utveckla sin verksamhet praktiskt taget vägg i vägg med Linnéuniversitetet. Flera goda exempel vittnar om att närheten till akademin ökar kreativiteten i företagen. De är samtidigt mer benägna att samarbeta med både universitetet och andra företag i regionen.

Renodlar verksamheten med nytt hus
Idag finns ett 100-tal företag i Videum Science Park, och det finns enligt affärschef Stefan Ronéus plats för fler. Speciellt med tanke på den expansion som planeras i samband med byggnationen av hus Charlie, som ska binda samman de då totalt fyra byggnaderna som utgör Videum Science Park.
– Planeringen och byggnationen av Charlie utgör en vision om att renodla verksamheten och skapa en mer sammanhållen science park-miljö. Vi välkomnar såväl stora företag med upp till 100 anställda som tillväxtbenägna småföretag med en eller ett par anställda. Det viktigaste är att vi kan skapa möjligheter för ökad samverkan mellan företagen, samt mellan företag och akademin, förklarar Stefan Ronéus.

Mycket att vinna på idéutbyte
Videum Science Park har många framträdande konkurrensfördelar varav samverkansmöjligheter är en av de främsta.
– Det finns mycket att vinna på ökat utbyte mellan universitetet och näringslivet. Vi arbetar därför för att underlätta samverkan via nya plattformar, bland annat Open Innovation som är ett idéutbyte mellan studenter och företag, fortsätter Ronéus.
Det finns många framgångsrika exempel på idéutbyten som lett till produktutveckling på företagen. Dessutom finns en inkubator på området, Företagsfabriken, som genom sin verksamhet bidrar till att fler lovande idéer utvecklas till nästa nivå och så småningom kommersialiseras.

Skapar nya kontaktytor
Det ska finnas mervärden för företag som söker sig till Videum Science Park, menar Stefan Ronéus.
– Vi vill med vår verksamhet bidra till att hyresgästerna skapar nya kontaktytor och nya former för samverkan. För att underlätta har vi en stor aktivitetskalender med seminarier, workshops, företagsfrukostar och mycket mer. Kopplat till vår science park finns dessutom ett investerarnätverk som kan hjälpa företagen till nästa nivå.

Spännande utveckling väntar
Videum Science Park är en del av Videum AB, kommunens utvecklingsbolag som grundades redan på 1980-talet. Förutom en växande science park på omkring 20 000 kvadratmeter äger och förvaltar Videum Linnéuniversitetets lokaler i Växjö omfattande drygt 90 000 kvadratmeter.
Visionen är att hus Charlie ska komplettera befintliga byggnader Alpha, Bravo och Delta, inklusive gemensamma ytor för mötesverksamhet, café och restaurang. Projektet understryker Videums vision om ökad samverkan och det blir spännande att följa utvecklingen framöver. Förhoppningen är att huset ska stå färdigt senast 2017.