Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Vidgade vyer vid Engelska institutionen i Uppsala

I den senaste utvärderingen från Högskoleverket fick framför allt masterutbildningen vid Engelska institutionen, Uppsala universitet bra betyg. Utbildningarna vid Språkvetenskapliga falulteten fick bra resultat över lag, ett kvitto på att universitetet fortsätter att hålla hög kvalitet och utvecklas i takt med omgivningen. Till hösten får Engelska institutionen nya profiler med ett ännu starkare fokus på lärarutbildningen.

Uppsala är vida känt över hela Europa som en av Nordens främsta studentstäder, något som naturligtvis även färgar av sig på utbildningarna som bedrivs vid universitetet. Inom universitetet samverkar fakulteterna på flera olika plan, och utbildningarna är ofta multidisciplinära. Med nära 5000 studenter är Språkvetenskapliga fakulteten den största av sitt slag i Sverige. Fakulteten är uppbyggd av fyra institutioner som bedriver utbildning, multidisciplinär forskning och samverkansprojekt. Med Carolina Rediviva och Karin Boye-biblioteket förfogar Språkvetenskapliga fakulteten över språkforskarresurser som är bland de rikaste i Norden.

Engelskan integreras tidigare i livet
Vid Engelska institutionen studeras det engelska språket, engelsk litteratur och amerikansk litteratur. Vid institutionen finns också en avdelning för keltiska språk samt Svenska institutet för Nordamerika studier (SINAS).
– Barn möter engelska mycket tidigare idag än vad man gjorde för bara ett par decennier sedan. Det finns ett stort behov av att integrera flerspråkighet tidigare i skolan idag, därför satsar vi på att förnya vår profil nu, till exempel koncentrerar vi oss på att utveckla låg- och mellanstadielärarnas kompetens i engelska. Samtidigt satsar vi på forskningen och utvecklar flera grenar där, berättar Pia Norell, studierektor på grundnivå.

Forskning i världsklass
I samband med utvecklingen av den nya profilen får samtliga utbildningar ett mer forskningsrelaterat innehåll med tydlig koppling till aktuell forskning som bedrivs på institutionen.
Den forskning som idag bedrivs inom Språkvetenskapliga fakulteten omnämns ofta internationellt, och anses inom flera områden vara i toppklass. På Engelska institutionen forskas det inom fem områden: Engelska språkvetenskap, Engelsk litteratur och kultur, Amerikansk litteratur och kultur, Svenska institutet för Nordamerikastudier (SINAS) samt Keltiska studier. Forskarutbildning erbjuds inom de tre första sektionerna.

Kontinuerlig utveckling
Engelska institutionen får gång på gång höga betyg i Högskoleverkets utvärderingar. På frågan om vad som är avgörande för att lyckas svarar Pia Norell:
– Vi lägger mycket resurser på att ständigt uppdatera och utveckla våra utbildningar. I samtliga utbildningar är det till exempel centralt att man kan skriva och kommunicera väl på både svenska och engelska. Detta integreras tidigt och banar väg för att man som student får bättre resurser att ta sig till nästa nivå.
Institutionen erbjuder kurser i engelska som riktar sig till olika målgrupper, med speciella inriktningar för exempelvis jurister, teknologer och ekonomer.
– Jag tror att det är oerhört viktigt att man ser ett sammanhang där språket ska användas, fortsätter Pia Norell. Eftersom vi alltid är tydliga med det så lyckas vi också skapa utbildningar som ligger i tiden och som omfattar precis det som förväntas.

Kort om Språkvetenskapliga fakulteten
Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har det bredaste utbudet av språkutbildningar i landet. Här erbjuds grundutbildning i ett 30-tal språk förutom allmän lingvistik, datorlingvistik och jämförande indo-europeisk språkforskning. Forskarutbildning bedrivs i 14 ämnen, och man har idag nära 90 doktorander.