Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Viktiga miljöinsatser för framtidens Göteborg

Omfattande infrastrukturprojekt står på rad att genomföras i Göteborgsregionen de närmaste åren, och för miljöföretaget RGS 90 väntar således stora utmaningar. Med sin nya mottagningsanläggning på Hisingen står man väl rustat med sitt helhetskoncept kring sanering, avfallshantering och återvinning.

RGS 90 drar sitt strå till stacken för ett hållbart Göteborg genom breda tjänster inom sanering av förorenad mark, rening av förorenade massor (såsom jord, sten, grus, betong, tegel och asfalt), sortering och återvinning av bygg- och rivningsavfall samt produktion av miljövänliga biobränslen. Bolaget ingår i DSVM Group med fokus på logistik och miljö. RGS 90 grundades i Danmark 1990. I Sverige etablerades verksamheten i mitten av 2000-talet och omfattar idag 15 anläggningar över hela landet. Senast i raden är den helt nybyggda och 50 000 kvadratmeter stora anläggningen längs väg 155 i Torslanda. Huvudkontoret har nu också etablerats där och verksamheten leds av VD David Rhudin.
– Det är ett strategiskt mycket bra läge med tanke på alla pågående infrastrukturprojekt i Göteborgsregionen. Det ger korta transporter och gör att vi kan arbeta mer effektivt, säger han.

Ökad efterfrågan
RGS 90 driver mottagningsanläggningar för klassificering och behandling av förorenad jord, men åtar sig härutöver externa entreprenörsuppdrag inom avfallshantering och sanering av förorenade områden. Man driver dessutom mottagningsanläggningar för avfall, producerar och säljer biobränsle samt ingår i olika samarbetsprojekt kring bland annat forskning och utveckling inom marksanering. David Rhudin märker av en ständigt ökad efterfrågan på de tjänster man erbjuder.
– Det råder allmänt ett allt större miljöengagemang i samhället, inte minst kring förorenad jord. Frågan lyfts idag upp på ett mer frekvent sätt än tidigare i samband med olika projekt. Det gäller inte minst när man har att göra med gammal industrimark där vi i allt högre utsträckning ser möjligheterna med att sanera jorden och i stället satsa på exempelvis bostadsbyggande, berättar David Rhudin.
Han betonar att det finns många fördelar, även utöver de miljömässiga, för företagen att anlita RGS 90. Det blir till exempel transportmässigt fördelaktigt när kunden i många fall kan lämna förorenade jordmassor på anläggningen och köra därifrån med ett lass renad jord eller grus, tack vare den nya anläggningens etablering bredvid Vikans Kross. Anläggningen i Torslanda kan ta emot cirka 200 000 ton om året. Här jobbar man med flera olika reningsprocesser. Allt går inte att rena men det rör sig ändå om stora kvantiteter som kan återvinnas, medan resten går till deponi. Redan idag har RGS 90 ett ramavtal med OKQ8 som innebär att man tar hand om förorenade jordmassor när någon av deras stationer läggs ner.

Mycket på gång
RGS 90 anpassar behandlingsmetoder efter varje enskilt uppdrag, vilka omfattar allt ifrån återvinning till deponering samt olika logistiklösningar. Ambitionen är att komma in tidigt i de olika projekten för att i bästa möjliga mån kunna föreslå rätt hanteringsåtgärder. Efterfrågan ökar, inte minst i de tre storstadsregionerna där stora infrastrukturprojekt avlöser varandra. Det gäller förstås inte minst i Göteborg där RGS 90 räknar med att bli involverat i mycket av det som händer i staden de närmaste åren. Redan nu har man fått i uppdrag att ta emot jordmassor från bygget av Marieholmsförbindelsen.
– Vi ser allt som är på gång här i stan som mycket spännande projekt för oss. Det gäller inte enbart väg- och järnvägsprojekt utan också bostadsbyggande. Vi tycker till exempel att utvecklingen av hela Centrala Älvstranden är mycket intressant. Det känns också stimulerade att få vara med och bidra till utvecklingen av Göteborg, säger David Rhudin.