Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Viktigt att stärka infrastrukturen i Norrbottens inland

Arvidsjaur flygplats är en viktig knutpunkt i Norrbottens inland. Med reguljärtrafik till Stockholm samt inflygning av charterresenärer som vill uppleva Norrlands guldkorn fyller flygplatsen en central funktion som drivmotor för utveckling i regionen, inte minst när det gäller glesbefolkade delar av Norrbotten som kan blomstra tack vare bra infrastruktur.

På Arvidsjaur flygplats är verksamheten mer intensiv än vad många tror. Flygplatsen har byggts ut många gånger under årens lopp, för att möta efterfrågan som ökar när fler intressenter etablerar sig i regionen. Att flyga till Arvidsjaur är ett bra sätt att snabbt ta sig till Norrbottens inland, som man därefter kan uppleva med bil som enkelt hyrs vid flygplatsen.

Ständig utveckling
Arvidsjaur med kranskommuner är bland annat kända för en expansiv testverksamhet för fordonsnäringen, som drar nytta av Norrlands tillgång till snö, kyla och mörker. Egenskaper som genererar en miljardindustri.
I regionen finns dessutom en växande turistnäring med mycket aktivitet kring det typiskt norrländska som skidåkning, hundspann, norrsken och naturupplevelser som vandring, forsränning samt jakt och fiske.
– Vi satsar på en ständig utveckling inom alla områden. Det har varit en mycket intensiv period för oss, som faktiskt varat under flera år och som fortfarande pågår. Det ökar på alla fronter med högre tryck på reguljärflyget, frakten och chartern, menar Ralf Lundberg, flygplatschef i Arvidsjaur.

Flygplatsens roll i framtiden
För att även fortsättningsvis kunna vara en drivkraft för regionen måste flygplatsen återigen byggas ut. Förhoppningsvis kan det hända mycket inom hela flygplatsområdet framöver som kommer att vara av stort intresse för regionen, speciellt för företag som gärna vill etablera sig i anslutning till flygplatsen.
– Vår viktigaste roll idag och i framtiden är att se till att infrastrukturen fungerar och att man enkelt kan ta sig till och från regionen. Det finns många expanderande verksamheter i vår närhet och vi från flygplatsens sida måste kunna möta deras behov och främja för fortsatt tillväxt. Ett exempel är att det rustas upp inom det militära i vårt område, och det märker vi i form av ett ökat resande. Att ha en tillräckligt stor kapacitet för att hantera det blir vår främsta utmaning – och möjlighet – för framtiden, säger Ralf Lundberg som avslutning.