Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

VildaKidz – det lönar sig att vara snäll!

Alla barn är välkomna hos VildaKidz i Luleå. Det finns i princip bara en regel och den grundas på att vara snäll, både mot sig själv och mot andra. Alla som deltar i någon aktivitet som VildaKidz erbjuder har som krav på sig att vara snäll – och det är en prestation som räcker långt!

Affärsidén bakom VildaKidz går ut på att fokusera på det goda som finns hos varje individ. Den ideella föreningen startades av paret Anna och Stefan Karlsson för snart fyra år sedan, med syftet att erbjuda alla barn en meningsfull och rolig fritid tillsammans med andra.
Det var efter att ha uppmärksammat en rapport från Rädda Barnen som paret Karlsson fick idén – enligt rapporten levde ungefär åtta procent av alla barn i Norrbotten under svåra ekonomiska förhållanden, och i vissa områden upp till 20 procent. Det var något som varken Anna eller Stefan var beredda att bara acceptera utan att försöka göra något. Det blev startskottet till VildaKidz.

Uppmärksammat koncept
VildaKidz har fått ett enormt gensvar med intresse från hela landet, vilket även har uppmärksammats i såväl nationell som internationell press och tv flertalet gånger.
Få andra föreningar har ett lika stort socialt nätverk som VildaKidz lyckats bygga upp på mycket kort tid. Faktum är att intresset på Facebook är så stort att Mark Zuckerberg personligen har bjudit in Anna och Stefan till huvudkontoret – en inbjudan man tyvärr tackat nej till då den aktuella tidpunkten var reserverad för behövande barn, bland annat för närvaro i rätten och vid socialkontoret, ett förtroende som Anna och Stefan inte ville svika.
– Vi bjöd in Mark till Norrland istället, och ser fram emot ett besök framöver. Företag hör av sig till oss för att fråga hur vi lyckas nå ut till så många som vi gör, säger Anna. Vi passar då på att presentera vårt koncept och många företag väljer att sponsra vår verksamhet. Det är tack vare deras engagemang och stöd som vi kan driva konceptet och utveckla det för fler barn med fler aktiviteter.

Det lönar sig att vara snäll
Att växa till en jättekoncern är dock ingenting som grundarna bakom VildaKidz brinner för. Det handlar snarare om att influera och få fler att starta liknande projekt på andra ställen såväl i Sverige som i andra länder. VildaKidz samarbetar redan med väldigt många aktörer i Sverige och internationellt, aktörer som vill göra gott och bidra.
– Det är numera ganska känt att kommuner och orter som arbetar medvetet och samordnat med insatser för att förebygga och minska den ekonomiska utsattheten och dess konsekvenser för barn, medför mycket positiva effekter för samhället i stort. Det vill vi bygga vidare på, konstaterar Anna.
Det lönar sig med andra ord att vara snäll. Det tankesättet genomsyrar hela verksamheten för VildaKidz, och utgör även grundregeln för alla som medverkar i aktiviteterna.
– Att vara snäll betyder inte att vara tyst eller att inte synas – vi ska ta plats och vara synliga! Vi ska ha roligt tillsammans och sprida glädje – detta är vårt livsverk och vi vill nå ut till så många som möjligt. Tillsammans är vi starkare, avslutar Anna Karlsson med.

För mer information besök www.facebook.com/vildakidz eller www.vildakidz.se