Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Viljan finns i Torsby

Centralt, nästan centralt eller riktigt på landsbygden? Allmännyttiga Torsby Bostäder har bostäder för alla och bygger nu dessutom nytt i centrala Torsby.

Efterfrågan på bostäder ökar även i mindre kommuner. I Torsby svarar det kommunala bostadsbolaget med att bygga nya lägenheter i ett centralt kvarter. Det blir närmare bestämt 23 nya smålägenheter som förhoppningsvis kan bidra till att skapa flyttkedjor då nya möjligheter öppnas för den som vill bosätta sig lite närmare centrum med hela Torsbys serviceutbud runt knuten.
– Nybygget är vår markering för att vi tror på Torsby. Även om Torsby är en liten kommun så märker vi av urbaniseringstrenden även här. Allt fler vill flytta in till centrum och det måste vi anpassa oss efter, kommenterar Håkan Laack, vd på Torsby Bostäder.

Lokal utveckling
Torsby har enligt Håkan Laack en stor utvecklingspotential som boendekommun. Varje dag pendlar ungefär 900 personer in till Torsby för arbete och studier. Alla är potentiella torsbybor. För att locka dem måste kommunen kunna erbjuda fler attraktiva bostäder, gärna centrumnära. Därför är det så viktigt med flyttkedjor.
Torsby Bostäder vill samtidigt bidra till att öka hållbarheten i kommunen och satsar på låg energiförbrukning i de nya lägenheterna. Energiåtgången kommer att landa på nästan hälften mot Boverkets krav, vilket Håkan Laack är mycket nöjd med.
– Huset bygger på idéer som liknar Sabohus men vi har handlat upp entreprenaden lokalt. Det känns extra roligt att en lokal byggfirma kammade hem detta så att vi verkligen kan visa att vi bidrar till lokal utveckling ur flera perspektiv.

Varumärket Torsby
Torsby är en av relativt få kommuner i Sverige som kan och vågar erbjuda bostadsgaranti för studerande. För elever på Stjerneskolan och Torsby idrottsgymnasium erbjuder allmännyttan bostadsgaranti med tillgång till ett 100-tal öronmärkta lägenheter i ett bestånd på ungefär 1100 lägenheter.
– Ofta delar eleverna på lite större lägenheter så det finns goda förutsättningar för att skaffa sig ett riktigt trevligt boende med bra läge. Vi jobbar med långsiktiga lösningar för att hjälpa till att bibehålla en hög profil på gymnasieskolan. Stjerneskolan är en viktig del av varumärket Torsby och det ska vi också värna om från vårt håll, säger Håkan Laack.
För att ytterligare stärka varumärket Torsby undersöker det kommunala bostadsbolaget framtida möjligheter för utveckling av en ny detaljplan omfattande ett antal centrala kvarter. Det finns goda möjligheter för förtätning som kan ge ett tillskott på minst 20 nya lägenheter i närtid, men ännu är inget fastställt. Viljan finns, och det är en mycket bra början.