Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Vilka är välfärdsskaparna i Gävleborg?

Småföretagen är viktiga för Gävleborg ur flera avseenden. För det första står de för 99 procent av alla företag i regionen, och därmed även merparten av alla nya arbetstillfällen. Ungefär fyra av fem nya jobb skapas av småföretagen, och deras anställda står för ungefär var tredje skattekrona i länet.

I rapporten Välfärdskaparna presenterar organisationen Företagarna information kring kommunala skatteintäkters ursprung. Småföretagen sticker ut som den främsta gruppen som står för flest skattekronor generellt i Sverige – men i Gävle är det den kommunala sfären vars verksamhet och bolag som står för den största andelen skatteintäkter. Vad det bottnar i är en intressant fråga som Företagarna Gävleborgs regionchef Eva Cooper gärna nystar i.
– I de flesta andra kommuner och regioner i Sverige är det småföretagen som genererar störst skatteintäkter, men inte här i Gävle. Det är en utmaning, eftersom skatteintäkterna ska finansiera välfärden som kommunerna ska leverera. Om den offentliga verksamheten inte får tillräckligt mycket stöd, hur blir det då med välfärden? Det är en viktig fråga som vi gärna belyser från vår sida, säger Eva.

Ska underlätta företagande
Medlemsorganisationen Företagarna arbetar för att underlätta för företag att utvecklas. Det görs på olika sätt och med olika insatser. Nätverkande och kontaktytor för nya affärer är en del, med workshops och sammankomster som inspel.
Opinionsbildare är en annan viktig del. Företagarna för helt enkelt medlemmarnas talan i stora frågor som ska underlätta entreprenörskap och skapa ett bättre företagsklimat. Det kan till exempel vara frågor som rör stöd för att kunna anställa, men kan även relatera till olika tillståndsprocesser och hur dessa kan förenklas till förmån för företagare att utvecklas.
– Vi måste arbeta för ett bättre företagsklimat i Gävleborg, som tyvärr har Sveriges lägsta tillväxt bland befintliga företag. En del har att göra med regeringens näringslivspolitik, men annat kan ligga på kommunal nivå där vi eftersträvar en bättre dialog mellan politiker, tjänstemän och företagare bland annat, fortsätter Eva Cooper.

För Gävleborgs framtid
Företagarna spelar en aktiv roll i att skapa mötesplatser mellan det offentliga och privata, för att underlätta dialogen. Det är inte den enda lösningen för att få upp tillväxtnivåerna i Gävleborgs företag, men det är en viktig del i en helhet där alla måste dra åt samma håll för att uppnå hållbara resultat.
Småföretagens värde kan dessutom mätas i så mycket mer än bara pengar. De står för värdefull kunskap som bidrar till att göra Gävleborg till en kunskapsintensiv och tillväxtbenägen region. De bevarar traditioner – och är samtidigt framsynta med många nya idéer som ofta förankras i Gävleborgs arv som teknik- och industriorienterad region. Att underlätta i deras tillväxt är viktigt för att trygga Gävleborgs framtid.