Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Vill skapa stolthet över att vara en del av ett större sammanhang

Väsby Promotion är den lilla föreningen i det stora sammanhanget. Med närmare 400 medlemsbolag, som stadigt växer till antalet, är Väsby Promotion bryggan mellan näringslivet och kommunen i företagar- och entreprenörskommunen Upplands Väsby.

Väsbys största näringslivsorganisation, en mening som sammanfattar vad Väsby Promotion står för, men det är också en fristående ideell förening som ägs och finansieras av sina medlemmar, stora och små företag, föreningar och offentlig verksamhet.

En mötesplats för idé- och affärsutbyte
Väsby Promotion erbjuder en mötesplats och ett nätverk för idé- och affärsutbyte, kunskap och påverkan samt agerar som företagens dörröppnare och representant i näringslivs- och utvecklingsfrågor i Väsby. Att en ideell förening är pådrivande och stimulerar näringslivet är en framgångsfaktor som är unik för Upplands Väsby.

Ny verksamhetschef
Sedan Camilla König Ekegren tog över som verksamhetschef i december 2016 har det tagits ett grepp om kommunikationsplanen och organisationen strävar efter att skapa ett ”mänskligt perspektiv” på sin kommunikation, det betyder allt från att satsa mer på film, synliggöra spontana medlemsbesök, företagsträffar, föreläsningar, nyheter och storytelling. Kommunikationsarbetet ska attrahera företag till Väsby samt stärka och lyfta Väsbys näringsliv.
– Vi har utformat en medlemsfolder för att tydligt kunna kommunicera vad vi gör, vad man kan förvänta sig som medlem och hur man kan dra nytta av Väsby Promotion.
Vi lanserar även en jubileumstidning med anledning av att vi firar 20 år i år. Vi vill skapa stolthet över att vara en del av ett större sammanhang och historisk resa, säger Camilla König Ekegren.
Verksamhetsplanering och utveckling av teamet har varit prioriterat under 2017. Teamet har även utvecklat ett gemensamt värdeord – PASSION.
– Vi gör allt med passion och vi ska känna passion för det vi gör och de vi har att göra med.
Stor kraft och passion läggs också på att hitta och bjuda in intressanta föreläsare till de olika arrangemangen under året där kunskap varvas med umgänge och mingel. Ett av Väsby Promotions största satsningar är den årliga Näringslivsdagen, en kombinerad minimässa blandat med föreläsningar. Förra året var det över 200 besökare från företag i Stockholmsregionen, representanter från Väsby kommun samt närkommuner.

20-årsjubileum
2018 blir ett händelserikt år för Väsby Promotion som då firar 20 år. Förutom att många inspirerande och spännande aktiviteter kommer att erbjudas under året så arrangeras också en stor galafest i november.
– Jag ser positivt på framtiden, vi växer och har stärkt samarbetet med kommunen och våra fantastiska samarbetspartners och nu ser vi verkligen fram emot att gemensamt anta framtidens utmaningar samt säkerställa att företagsklimatet upprätthålls i toppklass, avslutar Camilla König Ekegren.