Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Vinden har vänt i Motala

Motala, den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden är idag en småföretagarekommun, starkaste branscherna är tillverkningsindustri, omsorg och IT. Motala är en kommun som har haft några år av omställning men där vinden har vänt.
Vår befolkning växer. Vi har fler företag än någonsin och det råder en positiv anda här vilket vi bland annat kunde se prov på under företagsmässan Motala Expo, säger Camilla Egberth, kommunalråd Motala kommun.

Förr var Motala en ledande industristad. Idag finns det nästan 4000 företag, merparten är mindre företag. Det gör Motala av idag till en småföretagarekommun.
Antalet företag är fler än någonsin vilket är viktigt för Motalas utveckling och vi jobbar tillsammans med näringslivet för att skapa ett näringslivsklimat i toppklass, säger Camilla Egberth.

10 punkter för ett bättre näringslivsklimat
För att förbättra näringslivsklimatet under 2015 ska Motala förbättra sig på tio punkter. Det handlar om att stärk attityderna till och öka förståelsen för företagande och entreprenörskap, stimulera mötesplatser som främjar dialog mellan kommunen och det lokala näringslivet och stimulera arbetsmarknad, entreprenörskap och företagande.
Vi har gjort ett gemensamt handslag med näringslivet om att utveckla Motala utifrån 10 punkter, en av satsningarna vi gör är Motala Företagscenter med Coffice, en helt ny mötes- och arbetsplats för små och nya företag. Det är också viktigt att vi underlättar för nyföretagande, säger Camilla Egberth.

Stärkt roll i regionen
I Motala har de senaste årens infrastruktursatsningar med ny bro, nytt resecentrum, ny riksväg, och nytt dubbelspår skapat nya möjligheter.
De senaste två åren har befolkning växt rekordartat, vi har förbättrat pendlingsmöjligheterna och vi har en ny marknadsföring av Motala som Östergötlands sjöstad som gör oss ännu mer attraktiv som boendeort och vår plats i regionen stärks, säger Peter Ingesson, kommunchef.

Ökad satsning på ungt företagande
Framtiden ser ljus ut för Motala. Och dess idérika ungdomar. Det märks om inte annat på rankinglistan för Ungt Företagande. 2014 tog Motala klivet till tredje plats i regionen.
Vi har satsat gemensamt på ett samarbete mellan skolorna, Motala kommun och näringslivet för att göra UF-verksamheten ännu bättre. Nu märks det att arbetet ger resultat, säger Camilla Egberth.

Möter framtidens arbetsmarknad
Inom vuxenutbildning har ett samarbete med näringslivet gett en utbildning av webbkommunikatörer . En satsning som hjälper Motala kommun och näringslivet att möta den framtida arbetsmarknaden.
Av första kullen webbkommunikatörer har 94 procent redan fått jobb, nu är rullar det vidare med nya elever där de nyligen arrangerade den digitala konferensen Modig som lockade storpublik, säger Camilla Egberth.

Nu rullar den positiva vågen vidare i Motala och ambitionen är att vara en kommun i framkant där vi tar tillvara på innovativa idéer och fortsätter bygga en attraktiv stad med stolta medborgare och företag.