Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Vindkraft är en långsiktigt bra investering

Eolus Vind AB tror på en ljus framtid för svensk vindkraft. Den nuvarande marknadssituationen skrämmer inte Sveriges första kommersiella vindkraftsprojektör, som sedan 1990 har medverkat vid uppförandet av omkring 480 av de cirka 3 000 vindkraftverk som finns i Sverige idag. Marknaden har svängt många gånger under de senaste 25 åren, och Eolus har likväl redovisat svarta siffror varje år.

Framgångarna för Eolus är till stor del förenade med leverans och utförande, där den långa erfarenheten kommer till sin rätt i projekt som vanligtvis levereras i form av nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar. En annan klar framgångsfaktor är företagets förmåga att anpassa sig efter nya krav och behov på marknaden med bibehållet affärsmässigt fokus på projekten.

Bra investering för framtiden
Strategin har alltid varit att utveckla projekt för andra aktörer parallellt med byggnation av egna vindparker. Med projekt som passar inom ramarna för det nuvarande läget på marknaden där låga elpriser är den största utmaningen tar Eolus fortfarande kliv framåt.
– Det är uppenbart att förnybar energi och då i synnerhet vindkraft är en bra investering för framtiden. När vi i Sverige som exempel behöver ersätta mer och mer kraft från andra energikällor framstår vindkraft som det bästa och mest lönsamma alternativet, säger Per Witalisson, vd på Eolus.
Per förklarar att företaget har lyckats bra med sina investeringar eftersom man enbart fokuserar på de bästa projekten rent vindmässigt. Elpriser och stödsystem varierar med tiden, men bra vindlägen består. De bästa projekten kommer därför att realiseras, oavsett hur marknaden ter sig.
– En annan framgångsfaktor är att vi satsat på att bredda vår verksamhet och därmed sprida riskerna, fortsätter Per. Därför har vi nu verksamhet även utanför Sverige, i Norge, Finland och de baltiska länderna. Vi ska helt enkelt utveckla projekt där förutsättningarna är som bäst och där kunderna är intresserade av att investera, det har vi hittills lyckats mycket bra med.
Eolus är även huvudägare i det storskaliga havsbaserade projektet Blekinge Offshore, som blir en av världens största vindparker i sitt slag när den väl är utbyggd.

De största vindkraftverken hittills
Den senaste trenden inom branschen visar att utvecklingen går mot allt större turbiner och allt större vindparker. Eolus strävar efter att bidra till teknikutvecklingen där man framförallt eftersträvar en högre effekt per verk. Det sänker det totala produktionspriset per MWh och gör vindkraft mer attraktivt för investerare.
Projekt Fröreda i Hultsfred är ett bra exempel där Eolus i skrivande stund bygger sina största vindkraftverk hittills. Här har man valt Vestas V126 som har rotorblad på 63 meter. Den svepta arean blir 12 500 kvadratmeter per verk, och parken omfattar sju verk med en sammanlagd svept area på nästan nio hektar. För Eolus innebär det ett banbrytande steg in i framtiden med högre effekt och mer avancerad teknik i varje verk.
– Vindparken i Hultsfred ägs gemensamt av Region Skåne och Sundbybergs kommun. Regioner och kommuner är vanliga beställare som dels söker trygga elbehovet i sina regioner och dels vill visa att de satsar på förnybart. Våra samarbeten med aktörer av den här karaktären gör oss till en aktör att räkna med i utvecklingen av en högre andel förnybar el i Sverige, tillägger Per Witalisson som avslutning.