Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Vindkraften är på frammarsch

Deutsche Windtechnik som är Europas största oberoende serviceleverantör tog klivet in på den svenska marknaden i slutet på 2016 med huvudkontor i Varberg, har på den här korta tiden lyckats hjälpa till med att förändra den svenska vindkraftsindustrin i Sverige. Efterfrågan på nya kostnadseffektiva underhållskoncept i Sverige har ökat och ISP: er (oberoende tjänsteleverantörer efter engelskans Independent Service Provider) med sina högkvalitativa, flexibla tjänster har i allt högre grad blivit en betydelsefull aktör på marknaden och här har Deutsche Windtechnik spelat en stor nyckelroll i den utvecklingen.

– Det som skiljer oss från OEM: er (tillverkare av vindkraftverken), är det faktum att vi fokuserar på till 100 procent på service och underhåll. Vi är experter på hela systemet. Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster för vindkraftverken gällande mekaniskt, hydrauliskt och elektriskt underhåll”, säger Linus Sturesson, VD för Deutsche Windtechnik AB.
Vi har expanderat varje år med både anställda och serviceavtal. Idag är vi strax över 20 anställda som arbetar med service och underhåll för nästan 150 vindkraftverk runt om i Sverige tillverkade av Vestas, Siemens, Gamesa, Nordex och Enercon. Företaget har serviceavtal med bland annat Varbergs energi och har hand om merparten av vindkraftverken här i Halland. Framöver ser Deutsche Windtechnik på en stark tillväxt och har ett fortsatt behov med att rekrytera ny personal både lokalt här i Varberg samt även på övriga platser i landet där vi finns etablerade med serviceteam.

Tekniska utmaningarna
Ett nära samarbete med Deutsche Windtechnik i Tyskland gör det möjligt att bemästra de tekniska utmaningarna: Problem upptäcks med hjälp av fjärrdiagnostik och lösningar utvecklas gemensamt och implementeras av lokala eller internationella team av experter från företagskoncernen, beroende på gällande krav.

Vindkraftstekniker
Varberg har idag vindkraftsutbildning på högskolan Campus Varberg som heter Energitekniker specialisering vindkraft där sitter Linus Sturesson med i ledningsgruppen. Att arbeta som vindkraftstekniker är ett omväxlande och spännande arbete. Ingen dag är den andra lik. Det gäller att man kan bemästra höjder då de högsta vindkraftverken är drygt 120 meter i navhöjd. Även om en del av driften och övervakningen kan göras på distans, krävs klättrande på höga höjder nästan dagligen.
– Säkerheten är rigorös. Alla som jobbar på hög höjd måste som minimum-krav ha mast-intyg, göra en återkommande EKG-undersökning och delta i en återkommande höghöjds- och räddningsutbildning vartannat år, berättar Linus Sturesson. För att säkerställa en hög kompetensnivå erbjuds våra servicetekniker utbildning i vindkraftsteknik och säkerhet också vid företagets egna utbildningscenter i Tyskland, som är utrustat med fem riktiga maskinhus från olika tillverkare.

Startade 2007
Deutsche Windtechnik AB är det svenska bolaget som ingår i Europas största ISP, Deutsche Windtechnik AG. Gruppen har fler än 1 300 anställda världen över och har över 4 500 vindkraftverk kontrakterade, både på land och till havs i fler än 10 länder.
På företagets hemsida www.deutsche-windtechnik.com finns det mer att läsa om Deutsche Windtechnik och när det startades.
GL Systems Certification har certifierat det svenska dotterbolaget i enlighet med ISO-standarden 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 och ISO 14001:2015. ISO-certifieringarna är den högsta nivån av certifiering ett företag kan nå.
Bengt Karlsson
av servicetekniker på Deutsche Windtechnik.