Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Vindkraftens utbyggnad ger jobb

Vindkraftcentrum.se har som uppdrag att se till att utbygganden i Jämtlands län resulterar i så många regionala jobb och affärer som möjligt. Projektet har funnits i fyra år och självklart tar vi inte åt oss hela äran för de fina siffror vi kan visa, men vi vet att Vindkraftcentrum.se spelar en roll i regionens utveckling.

Sedan 2011 har antalet årsarbeten inom vindkraftsbranschen i länet ökat från 200 till närmare 1000. Våra kartläggningar visar att över 400 företag har varit aktiva i vindkraftsbranschen i länet de senaste åren, hälften av dem är jämtländska. Och vi gläds åt trenden som visar att allt fler regionala företag anlitas och allt större del av arbetskraften är från regionen.
Sedan starten av projektet har vi kartlagt vilka företag som är inblandade i anläggningen av en vindkraftpark. Vid en större sådan brukar det vara ett drygt 100-tal företag i olika entreprenörskedjor. På så sätt kan vi se möjligheter för lokala/regionala firmor som också informeras om detta. I flera av parkerna vet vi också hur många timmars arbete som varje företag utfört. Ett planeringsverktyg för projektörer, myndigheter och företag har tagits fram.

Jobb kan tas hem till regionen
Bygget av Mörttjärnsbergets Vindpark i Bräcke kommun visar att där var 44 procent av arbetskraften regional, 18 procent från övriga riket och 38 procent utländsk. Den senare siffran handlar mest om montering av torn och turbin och visar att här finns det plats för en inhemsk spelare.
Dessutom medför den utländska arbetskraften vid Mörttjärnsberget 35 000 gästnätter och en beräknad konsumtion på 69 miljoner enligt vedertagna beräkningsmetoder. Inte fy skam!
Nå, det företagen i Mellannorrland nu lärt sig om att bygga storskaliga vindkraftparker ger möjlighet till framtida liknade jobb. Som ett exempel kan nämnas Trondheimsområdet där det planeras 681 verk.
Men extra intressanta är förstås de långsiktiga jobben, de möjligheter som ges under drifttiden på 20-25 år. Enligt erfarenheter och beräkningar så innebär driften minst lika många arbetstillfällen som bygg- och anläggningstiden. Fast under en längre tidsperiod, förstås.
I Havsnäs Vindpark, som finns i Strömsunds kommun och har varit i drift en tid, ges 16 lokala årsarbeten per år i 20-25 år. Hälften är utförda av tekniker, resten handlar om vägunderhåll, eljobb, fastighetskötsel mm. Som en liten industri i skogen på ett berg. Sådant som sällan etableras i yttersta glesbygd.
Men vi ser mängder av jobb och uppdrag under drifttiden som kan tas hem till regionen. Specialistarbeten som nu utförs av folk som flygs in, optimeringstjänster, planerade byten av delar, lagring, logistik med mycket mer.

Handlar om klimathot och energiomställning
Här i länet håller vi på att etablera en testpark för att forskare och turbinleverantörer ska kunna testa produkter och tjänster för vindkraftsverksamhet i kallt klimat, som ställer helt andra krav än vanligtvis på kontinenten.
Dessutom utvecklar Vindkraftcentrum.se sin näringsverksamhet med att företag erbjuds att testa nya idéer fram till färdig produkt eller tjänst med hjälp av vår branschkunskap och våra inarbetade kontakter.
Till detta knyter vi samman mindre och större företag med forskningsinstitutioner i landet och med offentlig sektor, som oss själva, för att ta en långsiktig europeisk position vad gäller vindkraftsdrift och –underhåll, med spets i kallt klimat.
Det finns alltså mängder av möjligheter till affärer och jobb. Men det är ju samtidigt inte det som är skälet till att vindkraften byggs ut och att mängder av slantar når ända ut i obygderna. Det handlar om klimathot och energiomställning.
I vilket fall slår vi fastare följe med Windcluster Norway och dess 73 företag under hösten och håller nu på att inleda gemensamma aktiviteter med klustret inom förnybar energi i Hamburg med sina 180 medlemsföretag.

Någon som vill vara med? – Vindkraftcentrum.se
Torbjörn Laxvik, projektledare Vindkraftcentrum.se

Vindkraftcentrum.se finansieras för närvarande av Region Jämtland-Härjedalen, Energimyndigheten, Strömsunds, Åre, Ragunda och Härjedalens kommuner samt Strömsunds utvecklingsbolag och Jämtlandsvärme.