Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Vindkraftsbranschen fortsatt stark i Halland

EnBW Sverige AB utvecklar vindkraftsprojekt och erbjuder heltäckande lösningar inom exploatering och etablering. Connected Wind Services i Falkenberg är en oberoende leverantör av service- och underhållstjänster inom vindkraft, med kunskap och erfarenhet från alla fabrikat.

Att företagen EnBW Sverige och Connected Wind Services etablerats i Halland är ingen tillfällighet. En stor del av Sveriges installerade vindkraft finns nämligen här. De stora nybyggarprojekten förläggs ofta till norra Sverige, där det finns plats att bygga mer, men i Halland finns ett stort antal redan installerade parker som behöver ses över och underhållas. Det byggs även nya parker i södra Sverige, men då oftast i mindre omfattning.

Tror på expansion
EnBW Sverige utvecklar vindkraftsprojekt från grunden och vidare genom alla projektfaser till nyckelfärdiga vindkraftverk. Moderbolaget är EnBW, Energie Baden-Württemberg, som är Tysklands tredje största energikoncern.
Med en stark ägare i ryggen kan EnBW Sverige bygga långsiktiga projekt. Under 2018 förvärvade bolaget PWP i Sverige, och fick därmed en produktionskapacitet på över 100 MW.
Connected Wind Services servar EnBW Sveriges vindparker, men har även många andra stora kunder i Halland med omnejd.
– Den svenska vindkraftsbranschen har en stark historik i Halland, som är ett av de vindkraftstätaste länen i Sverige. Det finns ett stort servicebehov i regionen som vi möter och vi kommer att expandera mycket framöver baserat på att vindkraft blir mer attraktivt, säger Torbjörn Sjölin, vd på Connected Wind Services och styrelseordförande i EnBW Sverige.
Vindkraft är idag en av de billigaste energikällorna sett till nyinvesteringar med hög kapacitet och lång livslängd. EnBW Sverige är en partner att räkna med i den fortsatta utvecklingen av svensk vindkraft, och Connected Wind Services är det självklara valet av serviceleverantör.
– Vi har redan ett pågående nybygge inom EnBW Sverige, i Tidaholms kommun. Vi har dessutom ett antal projekt i planeringsfas. Vi utesluter inte heller möjligheten att förvärva fler befintliga parker och vindbolag efter det lyckosamma förvärvet av PWP, tillägger Torbjörn Sjölin.

Utmaning i kompetensförsörjningen
Vindkraft kommer att bli ännu mer konkurrenskraftigt framöver tack vare fortsatt utveckling på turbinsidan. Turbinerna blir mer effektiva, byggtekniken mer förfinad. Därmed blir projekten mer kostnadseffektiva, även om tillståndsprocessen fortfarande är kostsam och tar lång tid.
– Den största utmaningen vi ser just nu kretsar kring kompetensförsörjningen på servicesidan. Servicetekniker är ett bristyrke men vi är med Connected Wind Services involverade i att få upp intresset för yrket. Vi sitter bland annat med i styrelsen för vindkraftsteknikerutbildningen vid Campus Varberg. Vi kommer att fördjupa samarbetet för att utveckla kompetensförsörjningen framöver, lovar Torbjörn Sjölin.