Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Vindkraftsbranschens kunskapsförmedlare – Nätverket för vindbruk ser fortsatt stort intresse för vindkraft

Intresset för utvecklingsprojekt på vindkraftsområdet är fortsatt stort, rapporterar Nätverket för vindbruk. Under årets utlysning fick Energimyndigheten ta emot 23 ansökningar om att driva projekt inom ramen för Nätverket för vindbruk. Nätverkets projekt uppvisar både stor mångfald och bredd, och det kan få stor betydelse för vindkraftens utbyggnad i Sverige.

Nätverket för vindbruk drog i gång på uppdrag av regeringen redan 2008. I dag är listan lång med pågående och avslutade projekt inom nätverkets ram. Här finns projekt som handlar om allt från informations- och utbildningsverksamhet, utveckling av webbaserade tjänster, näringslivsutveckling till ren forskning. Bland de som sökt medel i år finns flera av vindkraftbranschens organisationer representerade, liksom aktörer engagerade i både miljö- och landsbygdsfrågor. Bland de som söker stöd för projekt finns också flera universitet och kommuner där vindkraften är en stor och aktuell samhällsfråga.

Kunskapsförmedling överst på agendan
Enligt Beatrice Eriksson, verksamhetsansvarig vid Noden för planering och tillstånd, är Nätverkets projekt av mycket skiftande karaktär.
– Ett stort och viktigt projekt är Vindbrukskollen som drivs av Länsstyrelsen Västra Götaland. Det är ett kartverktyg för planerade och befintliga vindkraftverk i Sverige, och som är integrerat med webbplatsen Vindlov.se, säger hon.
Karttjänsten är ett verktyg för både vindkraftsprojektörer och allmänhet. Där kan tillstånd för nya vindkraftverk sökas, och här hittar den som är intresserad alla byggda vindkraftverk och alla planerade.

Nätverket för vindbruk är organiserat i fyra noder med var sitt ansvarsområde. För Beatrice Eriksson som driver Noden för planering och tillstånd är vindkraftshandläggare vid kommuner och länsstyrelser en viktig målgrupp. Ett bra kunskapsunderlag är viktigt i all planering. Därför har noden i år satsat på att föra ut resultaten från forskningsprogrammet Vindval, som handlar om vindkraftens miljöpåverkan.
– Hittills har vi besökt tolv län. Totalt har vi nått nästan 500 personer från kommun och länsstyrelser. Ambitionen är att vi innan årsskiftet ska ha nått landets samtliga län, säger Beatrice Eriksson.

Nätbaserad utbildning om vindkraft
Utvecklingen inom vindkraftsbranschen är snabb, och antalet vindkraftsärenden hos landets kommuner och länsstyrelser har ökat kraftigt under senare år. Samtidigt sker en snabb utbyggnad. Det gör att efterfrågan på kunskap och erfarenheter från tillsyn av vindkraftsverk ökar.
Noden är även involverad i arbetet med att ta fram en webbaserad utbildning om vindkraft riktad mot handläggare på kommun och länsstyrelse. Projektet leds av Högskolan på Gotland som är en annan av noderna inom Nätverket för vindbruk. Tanken är att utbildningsmaterialet ska underlätta både för tillståndsmyndigheter och för enskilda som vill öka sin kompetens i vindkraftsfrågor. Förhoppningsvis kommer en gemensam utbildning också bidra till att bedömningarna i vindkraftsärenden blir mer enhetlig över landet.

Förväntansfulla inför framtiden
I maj anordnas den stora nationella vindkraftskonferensen i Kalmar. Den är nu inne på sitt tionde år.
– Konferensen har funnits längre än Nätverket för vindbruk, och erbjuder en fantastisk möjlighet för alla som vill träffas och utbyta erfarenheter, det är här näringsliv och offentlig sektor möts! Nätverket är en av medarrangörerna till konferensen, och just nu ser jag med spänning fram mot den, säger Beatrice Eriksson.