Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Vindkraftscentrum.se: ”Förnybart är framtiden”

Vindkraftsutbyggnaden är en del av den svenska energiomställningen från fossilt till förnybart. Desto bättre är att den också banar väg för fler jobb och ökat företagande i en region där det välkomnas som mest.

Vindkraftscentrum.se kartlägger utbyggnaden av vindkraften i Sverige och identifierar affärsmöjligheter i samband med nya vindkraftsprojekt. Genom att synliggöra möjligheterna och mäkla mellan olika intressenter bidrar Vindkraftscentrum.se till att jobb och utvecklingsmöjligheter kommer samhället och lokalbefolkningen till gagn i så stor utsträckning som möjligt.

Märkbar effekt i glesbefolkade regioner
Under projekterings- och byggtiden visar kartläggningar som Vindkraftscentrum.se gjort i Mellannorrland att mellan 40 och 50 procent av arbetskraften är regional. Utländsk arbetskraft varierar mellan 35 och upp till 50 procent. I glesbefolkade regioner blir utvecklingen märkbar med effekter som varar under flera års tid. Det är en utveckling som dessutom kan ge ringar på vattnet för grannregioner med liknande förutsättningar.
– Förutom att vindkraftsutbyggnad genererar många arbetstillfällen så är det dessutom väldigt många olika typer av kompetenser som behövs för varje projekt, påpekar projektledare Torbjörn Laxvik.
Några exempel är miljökonsulter, arkeologer, ornitologer, skogsavverkningspersonal, vägarbetare, markarbetare, kraft- och fibertekniker, transportpersonal, kranförare, montörer, byggledningspersonal och administratörer. Dessutom behövs en hel del service i anslutning till projektplatsen, såsom mat och boende, vilket också medför en märkbart ökad sysselsättning i glesbefolkade regioner.

Stort behov på arbetsmarknaden
Det brukar vara över 100 företag inblandade och flera hundratals personer delaktiga när en vindpark byggs.
– Vi kan konstatera att förnybart är framtiden. Våra kartläggningar visar att det går åt minst lika mycket arbetskraft – och då i första hand lokal arbetskraft, under hela driftstiden som under bygget. Det är dock viktigt att komma ihåg att arbetsmöjligheterna under driftstiden är fördelade på en längre period, omkring 25 år, jämfört med byggtiden som oftast är mellan tre och fem år, berättar Torbjörn Laxvik.
De långsiktigt varaktiga jobben är de mest intressanta i de glesbefolkade områden i Norrlands inland där en stor del av de aktuella vindparksprojekten finns idag. Den här typen av uppdrag axlas ofta av vindkrafttekniker, och av de 130 som gått utbildningen i Strömsund har i stort sett alla jobb idag enligt Laxvik.
Trots att det finns ett stort behov på arbetsmarknaden så har YH-myndigheten valt att inte finansiera en omstart av utbildningen i Strömsund.
– Behovet är omfattande, konstaterar Torbjörn Laxvik. Idag finns drygt 3000 vindkraftverk i landet som sköts av omkring 600 tekniker. I takt med att fler vindparker byggs kommer behovet givetvis att öka. Med hänsyn till personalomsättning och så vidare så räknar en studie med att behovet fram till 2019 kommer att vara 450 ytterligare tekniker. Ett stort behov av utbildningsplatser föreligger alltså.

På Nätverket för vindbruks hemsida (natverketforvindbruk.se) finns utbildningsmöjligheter inom vindkraft förtecknade. De YH-utbildningar inom vindkraftsteknik som är aktuella i Sverige idag finns i Varberg, Söderhamn, Piteå, Strömsund (utan nytt intag till hösten) samt i Jokkmokk (utan nytt intag våren 2016).